İNGİLİZCE

1. ability YETENEK
2. aboard (bir taşıtın)İÇİNDE OLMAK
3. abolish İPTAL ETMEK
4. about 1.HAKKINDA 2.YAKLAŞIK OLARAK
5. above YUKARIDAKİ
6. abroad YURT DIŞI
7. absent 1.YOK 2.EKSİK
8. absolute MUTLAK, KESİN
9. absorb 1)EMMEK, KARŞILAMAK, DENGELEMEK 2)FİKİR ALMAK
10. absurd SAÇMA
11. abuse KÖTÜYE KULLANMA, SUİSTİMAL ETME,KÖTÜ SÖYLEME
12. academic AKADEMİK
13. accelerator GAZ PEDALI
14. accent ŞİVE, AKSAN
15. accept KABUL ETMEK
16. access 1)GİRİŞ 2)YOL
17. accessible 1)İÇİNE GİRİLEBİLİNİR 2)KOLAY BULUNUR
18. accident KAZA
19. accommodation KONAKLAMA YERİ
20. accompany EŞLİK ETMEK
21. according to GÖRE
22. account HESAP
23. accounting MUHASEBE
24. accumulate TOPLAMAK,BİRİKTİRMEK
25. accurate DOĞRU, HATASIZ
26. accuse SUÇLAMAK
27. accused 1)SANIK 2)SUÇLAMAK
28. accustom ALIŞTIRMAK
29. accustomed ALIŞIK,ALIŞKIN
30. ache AĞRI
31. achieve ÜSTÜNDEN GELME,ERİŞMEK,BAŞARMAK
32. achievement BAŞARI
33. acid ASİT
34. acknowledge DOĞRULAMAK
35. acquire EDİNMEK
36. acquisition EDİNME, İSTİMLAK, EL KOYMA
37. across 1.BİR UÇTAN DİĞERİNE  2.DİĞER TARAFTA
38. act 1.DAVRANIŞ  2.DAVRANMAK
39. active ETKİN, FAAL
40. actor ERKEK OYUNCU
41. actress KADIN OYUNCU
42. actual GERÇEK
43. add TOPLAMAK,EKLEMEK
44. addict TİRYAKİ,MÜPTELA
45. address ADRES
46. administration  İDARE
47. admiral AMİRAL
48. admire BEĞENMEK,HAYRAN OLMAK
49. admission 1)KABUL, İTİRAF 2)GİRİŞ
50. admit 1.KABUL ETMEK  2.İZİN VERMEK


51. adopt 1)KABUL ETMEK 2)EVLAT EDİNMEK
52. adult YETİŞKİN
53. advance 1.İLERİ 2.AVANS
54. advanced GELİŞMİŞ
55. advantage AVANTAJ
56. adventure MACERA
57. advertise REKLAM YAPMAK, İLAN VERMEK
58. advice TAVSİYE
59. advise TAVSİYE ETMEK
60. aerial ANTEN
61. aeroplane UÇAK
62. affair 1.OLAY 2.İŞ 3.İLİŞKİ
63. affect ETKİLEMEK
64. afford SATIN ALMA GÜCÜ OLMAK
65. afraid KORKMAK
66. after SONRA
67. afternoon ÖĞLEDEN SONRA
68. afterwards (bir olaydan) SONRA
69. again BİR DAHA;YİNE
70. against KARŞI, ZIT
71. age 1.YAŞ 2.ÇAĞ
72. aged YAŞINDA
73. agency ACENTE
74. agent TEMSİLCİ, ARACI
75. aggressive SALDIRGAN, KAVGACI
76. ago ÖNCE
77. agree ANLAŞMAK
78. agreement ANLAŞMA
79. agriculture TARIM
80. ahead ÖNDE
81. aid YARDIM
82. aim 1.AMAÇ 2.HEDEF ALMAK
83. air 1.HAVA 2.HAVALANDIRMA
84. airport HAVA ALANI
85. alarm ALARM
86. album ALBÜM
87. alcohol ALKOL
88. algebra CEBİR
89. alike HEMEN HEMEN AYNI, BENZER, AYNI YOLDA
90. alive YAŞAMAK,CANLI
91. all 1.HEP 2.TÜM 3.HER
92. alliance BAĞLAŞMA, BİRLİK, MÜTAREKE
93. alligator TİMSAH
94. allow İZİN VERMEK
95. allowance DÜZENLİ SAĞLANAN PARA,HARÇLIK
96. almost HEMEN HEMEN
97. alone 1.YALNIZ  2.TEK
98. along 1.BOYUNCA  2.İLERİ
99. aloud SESLİ
100. alphabet ALFABE


101. already AZ ÖNCE, ZATEN
102. also HEM DE
103. alter DEĞİŞTİRMEK
104. alternative ALTERNATİF, SEÇENEK
105. although 1.GERÇİ 2.OLMAKLA BERABER
106. altogether TÜMÜYLE, HEP BERABER
107. always HER ZAMAN
108. amateur AMATÖR
109. amaze ŞAŞIRTMAK
110. ambition HIRS
111. ambulance AMBULANS
112. amend DÜZELME, AYARLAMA
113. among ARASINDA
114. amount MİKTAR
115. amuse GÜLDÜRMEK
116. and VE
117. angel MELEK
118. anger KIZMAK
119. angle AÇI, KÖŞE
120. angry KIZGIN
121. animal HAYVAN
122. ankle AYAK BİLEĞİ
123. anniversary YILDÖNÜMÜ
124. announce BİLDİRMEK, ÇAĞRIDA BULUNMAK, ANONS
125. annoy RAHATSIZ ETMEK, KIZDIRMAK
126. annual YILLIK
127. another DİĞER, BİR BAŞKA
128. answer YANIT
129. ant KARINCA
130. anti KARŞI, ZIT, TERS
131. anticipate 1)ÖN GÖRMEK 2)BEKLEMEK
132. antique ANTİKA
133. anxiety ENDİŞE
134. anxious ENDİŞELİ
135. anxiously ENDİŞELİ OLMAK
136. apart AYRI
137. apart from HARİÇ, DIŞINDA
138. apartment APARTMAN DAİRESİ
139. ape MAYMUN
140. apologize ÖZÜR DİLEMEK
141. apparent AÇIK;KOLAYCA GÖRÜNEN
142. apparently BARİZ OLMAK,GÖRÜNMEK
143. appear GÖRÜNMEK
144. appearance GÖRÜNÜŞ
145. appetite İŞTAH
146. apple ELMA
147. applicant BAŞVURAN
148. application BAŞVURU
149. apply 1.BAŞVURMAK 2.UYGULAMAK
150. appoint ATAMAK


151. appointment 1.RANDEVU 2.ATAMA
152. appreciate MÜTEŞEKKİR, DEĞER BİLMEK ,BEĞENMEK
153. approach 1.YAKLAŞMAK 2.YAKLAŞIM 3.GELİŞ
154. approve ONAYLAMAK
155. approximate YAKLAŞIK OLARAK
156. apricot KAYISI
157. april NİSAN
158. architect MİMAR
159. architecture MİMARİ
160. area ALAN, BÖLGE
161. argue TARTIŞMAK
162. argument TARTIŞMA
163. arise KALKMAK, YÜKSELMEK
164. arm KOL, SİLAH
165. armchair KOLTUK
166. armour ZIRH
167. army ORDU
168. around 1.AŞAĞI YUKARI 2.ÇEVRE
169. arrange DÜZENLEMEK, AYARLAMAK
170. arrest TUTUKLAMAK
171. arrival VARIŞ
172. arrive VARMAK
173. arrow OK
174. art SANAT
175. article 1.MAKALE 2.EŞYA
176. artificial YAPAY
177. artist SANATÇI
178. as 1.GİBİ 2.OLARAK 3.OLARAK
179. ash KÜL
180. ashamed UTANMIŞ
181. aside BİR YANDA
182. ask SORMAK, İSTEMEK
183. asleep UYKUDA
184. aspect GÖRÜNÜŞ, GÖRÜŞ, HAL, ÇEHRE, DURUM
185. assembly 1.MONTAJ 2.OTURUM
186. asset VARLIK
187. assist YARDIM ETMEK
188. assistant YARDIMCI
189. associate İLGİLENMEK, BİRLEŞTİRMEK
190. association CEMİYET,BİRLİK,AYNI ŞEYLE İLGİLİ OLAN
191. assume VARSAYMAK
192. assurance GÜVEN,İNANÇ,SÖZ
193. assure TEMİN ETMEK,SÖZ VERMEK,İKNA ETMEK
194. assured 1)ÖNCEDEN BELLİ 2)KENDİNE GÜVENEN
195. astonish ŞAŞIRMAK (bir kimseye)
196. at DE..DA  eki
197. atmosphere HAVAKÜRE, ATMOSFER
198. attach BİRLEŞTİRMEK
199. attachment İLAVE, EK
200. attack SALDIRMAK, ATAK


201. attempt DENEMEK
202. attend KATILMAK, (bir yerde)BULUNMAK
203. attention DİKKAT
204. attitude YAKLAŞIM, DÜŞÜNCE, HAREKET, TAVIR
205. attractive ÇEKİCİ
206. auction MÜZAYEDE, MEZAT
207. audience İZLEYİCİ (TV,Tiyatro vb.)
208. augment İLAVE ETMEK, ARTTIRMAK, ZAM YAPMAK
209. august AĞUSTOS
210. aunt TEYZE, HALA
211. author YAZAR
212. authority OTORİTE
213. autumn SONBAHAR
214. available HAZIR, SERBEST, BOŞTA
215. avenue CADDE
216. average ORTALAMA
217. avoid KAÇINMAK
218. awake UYANIK
219. award MÜKAFAT
220. aware BİLGİLİ, FARKINDA OLMAK, HABERDAR OLMAK
221. away BURADAN, BURADA DEĞİL
222. awful KÖTÜ, BERBAT, ÜZÜCÜ
223. axe BALTA
224. baby BEBEK
225. babysitter ÇOCUK BAKICISI
226. bachelor 1)BEKAR 2)ÜNİVERSİTENİN İLK DERECESİ
227. back 1.ARKA 2.SIRT
228. background 1.FON, GERİ PLAN 2.TEMEL
229. bad KÖTÜ
230. bag ÇANTA
231. baggage BAGAJ
232. bake PİŞİRMEK
233. baker FIRINCI
234. balance 1.DENGE 2.BAKİYE
235. balcony BALKON
236. bald KEL
237. ball 1.TOP 2.BALO
238. ballerina BALERİN
239. ballet BALE
240. balloon BALON
241. ban YASAK
242. banal BANAL,ADİ
243. banana MUZ
244. band 1.BANT (şerit)  2.BANDO
245. bandage BANDAJ,YARA BANDI
246. banish 1)SÜRGÜNE YOLLAMA 2)DÜŞÜNMEKTEN VAZGEÇME
247. bank BANKA
248. banker BANKA YÖNETİCİSİ, BANKER
249. banknote KAĞIT PARA
250. bankrupt İFLAS


251. bar 1.ÇUBUK 2.BAR
252. barbarous BARBAR, VAHŞİ
253. barber BERBER
254. bare ÇIPLAK, BOŞ
255. bargain 1.PAZARLIK ETMEK 2.KELEPİR
256. barrel 1.VARİL 2.NAMLU
257. base 1. TABAN 2.ÜS
258. basement BODRUM
259. basket SEPET
260. bath YIKANMAK
261. bathe YIKAMAK (bedenin bir bölümünü)
262. battery PİL
263. battle SAVAŞ, MUHAREBE
264. bay KOY
265. beach SAHİL
266. bean FASULYE
267. bear 1.TAŞIMAK, DAYANABİLMEK 2.AYI
268. beard SAKAL
269. beast CANAVAR
270. beat 1.VURMAK  2.YENMEK
271. beautiful GÜZEL
272. beauty GÜZELLİK
273. because ÇÜNKÜ
274. become GELİŞMEK, DEĞİŞMEK
275. bed YATAK
276. bee ARI
277. beef DANA ETİ
278. beer BİRA
279. beetle HAMAMBÖCEĞİ
280. before ÖNCE
281. beforehand ÖNCEDEN
282. beg DİLENMEK
283. begin BAŞLAMAK
284. behave DAVRANMAK
285. behind ARKADA, GERİDE
286. being VARLIK
287. believe İNANMAK
288. bell ZİL, ÇAN
289. belong AİT OLMAK
290. below ALTTA, AŞAĞIDA
291. belt KEMER
292. bench 1.TEZGAH  2.BANK
293. bend EĞMEK, EĞİLMEK
294. beneath ALTINDA
295. benefit YARARI OLMAK
296. berry KÜÇÜK ÇEKİRDEKSİZ MEYVE
297. beside YANINDA
298. besides HEM DE
299. best EN İYİ
300. bet İDDİA ETMEK, İDDİAYA GİRMEK


301. better DAHA İYİ
302. between ARASINDA
303. beyond ÖTESİNDE
304. bicycle BİSİKLET
305. big BÜYÜK
306. bike BİSİKLET
307. bill 1.MAKBUZ 2.HESAP 3.KANUN TASLAĞI 4.GAGA (KUŞ)
308. bin KAP
309. bind BAĞLAMAK
310. bird KUŞ
311. birth DOĞUM
312. birthday DOĞUMGÜNÜ
313. biscuit BİSKÜVİ
314. bishop PİSKOPOS
315. bit 1.PARÇA 2.MATKAP,ANAHTARIN UCU 3.ISIRMANIN PAST ŞEKLİ
316. bite ISIRMAK
317. black SİYAH
318. blade USTURA, BIÇAK
319. blame SORUMLU TUTMAK, SUÇLAMAK
320. blank BOŞLUK
321. blanket BATTANİYE
322. blast PATLAYARAK PARÇALANMA, MAHVETMEK
323. bless (Tanrı'dan) KORUNMASINI DİLEMEK, TAKDİS
324. blind KÖR
325. block BLOK
326. blood KAN
327. bloom ÇİÇEK, ÇİÇEK AÇMAK
328. blouse BLUZ
329. blow ÜFLEMEK, PATLAMAK
330. blue 1. MAVİ 2.MUTSUZ
331. bluff BLÖF
332. board BİNMEK (gemiye,uçağa,vs.) 2.TAHTA 3.KURUL
333. boast ÖVÜNMEK
334. boat BOT;SANDAL
335. body GÖVDE;VÜCUT
336. bodyguard KORUMA GÖREVLİSİ, GORİL
337. boil KAYNAMAK
338. boiler KAZAN
339. bold CÜRETKAR, UTANMAZ, KORKUSUZ vs.
340. bolt 1)CIVATA2)SÜRGÜ(kapı) 3)ANİ KAÇIŞ(korkuyla) 4)SOMUN
341. bomb BOMBA
342. bone KEMİK
343. bonfire MEYDAN ATEŞİ, ŞENLİK ATEŞİ
344. bonnet 1)ÇOCUK BAŞLIĞI 2)ARABANIN KAPUTU
345. book KİTAP
346. book YER AYIRTMAK
347. booklet BROŞÜR
348. boom 1)PATLAMAK 2)ÇOK HIZLI GENİŞLEMEK
349. boot 1)AYAKKABI,BOT 2)BAGAJ
350. border SINIR


351. bore CAN SIKMAK
352. bored CANI SIKILMIŞ
353. boring SIKICI (I'm bored=Sıkıldım,I'm boring=Sıkıcıyım)
354. born DOĞMUŞ
355. borrow ÖDÜNÇ ALMAK
356. boss PATRON
357. both İKİSİ
358. bother CAN SIKMAK,ÜZMEK
359. bottle ŞİŞE
360. bottom EN ALT, DİP
361. bounce 1)YANSITMAK 2)ZIPLATMAK (Top vs.)
362. bound BAĞLI, SINIRLI,ATLAMAK
363. boundary SINIR
364. bow YAY
365. bowl TAS
366. box 1.KUTU 2.BOKS
367. boy ERKEK ÇOCUK
368. brain BEYİN
369. brake FRENLEMEK, FREN
370. branch 1)DAL 2)ŞUBE,KOL
371. brand 1)MARKA 2)LEKELEMEK,KÖTÜ ÜN
372. brand-new YENİ MODEL,YEPYENİ
373. brave KORKUSUZ, CESUR
374. bread EKMEK
375. break KIRMAK
376. break down 1)ÇÖKÜŞ 2)AYIRMA,SINIFLAMA,DETAYLANDIRMA
377. breakfast KAHVALTI
378. break-out 1)ANİDEN BAŞLAMA,PATLAK VERME(SAVAŞ)2)KAÇMAK(HAPİS)
379. breast GÖĞÜS
380. breath NEFES
381. breathe NEFES ALMAK
382. bribe RÜŞVET
383. bride GELİN
384. bridge KÖPRÜ
385. brief KISA, ÖZETLİ
386. briefcase İŞ ÇANTASI
387. bright PARLAK
388. brilliant PARLAK,AKILLI
389. bring GETİRMEK
390. broad GENİŞ
391. broadcast YAYIN (radyo ve T.V. yoluyla)
392. broken KIRIK
393. broker KOMİSYONCU,SİMSAR
394. brother ERKEK KARDEŞ, AĞABEY
395. brother-ın-law KAYINBIRADER
396. brown KAHVERENGİ
397. brush 1.FIRÇA  2.FIRÇALAMAK
398. bucket KOVA
399. budget 1.BÜTÇE  2.BÜTÇE YAPMAK
400. build İNŞA ETMEK, YAPMAK


401. building BİNA
402. bulb AMPUL
403. bull BOĞA
404. bullet MERMİ
405. bump ÇARPIŞMA
406. bumper TAMPON (araba)
407. bumpy ENGEBELİ
408. bunch DESTE, DEMET
409. bungalow BUNGALOV
410. burglar HIRSIZ
411. burn YANMAK
412. burst PATLAMAK
413. bury GÖMMEK
414. bus OTOBÜS
415. bush ÇALI
416. business İŞ
417. busy MEŞGUL
418. but FAKAT
419. butcher KASAP
420. butter TEREYAĞ
421. button DÜĞME
422. buy SATIN ALMAK
423. by YANINDA, SIRASINDA, TARAFINDAN, ..E KADAR
424. cab TAKSİ
425. cabbage LAHANA
426. cabin KABİN
427. cabinet KABİNE
428. cable 1.KABLO 2.TELGRAF
429. cage KAFES
430. cake KEK
431. calculate HESAPLAMAK
432. calendar TAKVİM
433. calf 1)FİL veya BALİNA YAVRUSU, BUZAĞI 2)BALDIR
434. call 1.ÇAĞIRMAK 2.TELEFON ETMEK 3.KISA ZİYARET
435. calm SAKİN
436. camel DEVE
437. camera KAMERA
438. candidate ADAY
439. candle MUM
440. cannon TOP (silah)
441. canteen KANTİN
442. capacity KAPASİTE
443. capital 1.BAŞKENT 2.BÜYÜK HARF 3.SERMAYE, ANAMAL
444. captain 1.KAPTAN  2.YÜZBAŞI
445. capture 1.ELE GEÇİRMEK  2.HAPSE ATMAK
446. car ARABA
447. caravan KARAVAN
448. care DİKKAT, ÖZEN
449. career MESLEK
450. careful DİKKATLİ


451. careless DİKKATSİZ
452. cargo KARGO
453. carnival KARNAVAL
454. carpenter MARANGOZ
455. carpet HALI
456. carriage 1.FAYTON 2.VAGON
457. carrier TAŞIYICI
458. carrot HAVUÇ
459. carry TAŞIMAK
460. case 1.KUTU,KAP 2.DAVA
461. cash NAKİT
462. cash-register YAZAR KASA
463. castle KALE
464. casual 1)PLANLANMIYAN (casual meeting) 2)NORMAL, SADE
465. cat KEDİ
466. catch YAKALAMAK
467. caterpillar TIRTIL
468. cattle BÜYÜKBAŞ HAYVAN
469. cause 1.NEDEN  2.NEDEN OLMAK
470. caution UYARI
471. cave MAĞARA
472. cease-fire ATEŞ-KES
473. ceiling TAVAN
474. celebration KUTLAMA
475. cell HÜCRE (hapis,beyin v.b)
476. cellar KİLER, BODRUM
477. cement ÇİMENTO
478. central MERKEZİ
479. centre ORTA, MERKEZ
480. century YÜZYIL
481. cereal TAHIL, MISIR
482. certain KESİN,BELİRLİ,  EMİN OLMAK
483. certainly KUŞKUSUZ
484. certificate SERTİFİKA
485. chain ZİNCİR
486. chair İSKEMLE
487. chairman YÖNETİM KURULU BAŞKANI
488. chalk TEBEŞİR
489. challenge MEYDAN OKUMA
490. chamber ODA (Chamber of commerce = Ticaret odası vb.)
491. champagne ŞAMPANYA
492. champion ŞAMPİYON
493. championship ŞAMPİYONA
494. chance ŞANS, FIRSAT
495. change 1.DEĞİŞMEK  2.DEĞİŞİM 3.BOZUK PARA
496. channel KANAL (TV, radyo gibi.)
497. chapter BÖLÜM, KONU
498. character KİŞİLİK
499. charge 1.DOLDURMAK 2.MASRAFA YAZMAK
500. charity HAYIR SEVERLİK,YARDIM SEVERLİK


501. charlatan ŞARLATAN
502. charm ÇEKİCİLİK
503. charming ÇEKİCİ
504. chart TABLO,ÇİZELGE
505. charter 1)PATENT,BERAT,DEVLET ONAYLI 2)KİRALIK UÇAK,GEMİ vb.
506. chase KOVALAMAK
507. chat ÇENE ÇALMAK,SOHBET
508. chatter GEVEZELİK YAPMAK
509. cheap UCUZ
510. cheat 1.HİLECİ 2.HİLE YAPMAK, KOPYA ÇEKMEK
511. check KONTROL ETMEK
512. cheek 1)YANAK 2)POPO
513. cheeky YÜZSÜZ,KABA,KİBAR OLMAYAN
514. cheer 1.NEŞE 2.COŞTURMAK
515. cheerful NEŞELİ,ŞEN,MUTLU
516. cheese PEYNİR
517. chef AHÇI,ŞEF (Yalnız yiyecek konusunda )
518. chemical KİMYASAL
519. cherry KİRAZ
520. chess SATRANÇ
521. chest 1)GÖĞÜS 2)SANDIK
522. chest of drawers ÇEKMECELİ DOLAP, KONSÜL
523. chestnut KESTANE
524. chewing-gum SAKIZ
525. chicken PİLİÇ
526. chief ŞEF
527. child ÇOCUK
528. childhood ÇOCUKLUK
529. chilli ÇOK ACI
530. chilly RAHATSIZ EDİCİ SOĞUK
531. chimney BACA
532. chin ÇENE
533. chip UFAK PARÇA
534. chocolate ÇİKULATA
535. choice SEÇİM, İSTEK, TERCİH
536. choke 1)BOĞMA,TIKAMA (BOĞARAK ÖLDÜRMEK) 2)JİKLE
537. choose SEÇMEK
538. chop 1)KESMEK,YARMAK 2)PİRZOLA
539. chuckle KIKIRDAMA
540. church KİLİSE
541. cigar PURO
542. cigarette SİGARA
543. cinema SİNEMA
544. circle 1.ÇEMBER  2.GRUP (ÇEVRE)
545. circuit DEVRE(Close cırcuıt TV,Short-cırcuıt=Kısa devre vb)
546. circular YUVARLAK, ÇEMBERSEL, SİRKÜLER (imza v.b)
547. circumstances DURUM, VAZİYET
548. circus SİRK
549. citizen YURTTAŞ
550. city KENT;SİTE


551. civic 1.KENTE AİT 2.?CIVIC DUTY?: YURTTAŞLIK GÖREVİ
552. civil SİVİL
553. claim İLERİ SÜRMEK, SAVLAMAK
554. claimant MAHKEMEDEN HAK TALEP EDEN,DAVACI
555. clap ALKIŞLAMAK
556. clasp SIKICA TUTMAK
557. class SINIF
558. classic KLASİK
559. clay KİL
560. clean 1.TEMİZLEMEK 2.TEMİZ
561. clear 1.AÇIK, BERRAK, ANLAŞILAN  2.(ortalığı) TOPLAMAK
562. clerk MEMUR
563. clever AKILLI
564. client MÜŞTERİ,MÜVEKKİL
565. climate IKLIM
566. climb TIRMANMAK, YÜKSELMEK
567. clinic KLİNİK
568. clip KIRPMAK,KESMEK,KLİPS (Kağıt,saρ vb.)
569. cloakroom VESTİYER, TUVALET
570. clock SAAT
571. close YAKIN
572. close 1.SON 2.KAPALI 3.KAPATMAK
573. cloth BEZ ( a piece of cloth )
574. clothes GİYSİLER (her zaman çoğuldur )
575. cloud BULUT
576. clown PALYAÇO
577. club 1.KLÜP 2.(kağıt oyunlarında) SİNEK
578. clue İPUCU
579. clutch 1) DEBRİJAJ 2) KAVRAMA
580. co BERABER (Co-operate,Co-education)
581. coach 1.ANTRENÖR 2.YOLCU VAGONU 3.ŞEHİRLERARASI OTOBÜS
582. coal KÖMÜR
583. coast KIYI, SAHİL
584. coat PALTO
585. cobweb ÖRÜMCEK AĞI
586. cock 1)HOROZ,ERKEK KUŞ 2)ERKEKLİK ORGANI
587. cocoa KAKAO
588. coconut HİNDİSTAN CEVİZİ
589. code KOD
590. coffee KAHVE
591. coffin TABUT
592. coin MADENİ PARA
593. cold SOĞUK
594. collapse 1)ÇÖKMEK 2)KATLAMAK
595. collar YAKA, TASMA
596. colleague MESLEKTAŞ
597. collect TOPLAMAK
598. collective agreement TOPLU SÖZLEŞME
599. colonel ALBAY
600. colour RENK


601. column SÜTUN
602. coma KOMA, KOMA HALİ
603. comb TARAK
604. come GELMEK
605. come across TESADÜFEN KARŞILAŞMAK VEYA BULMAK
606. comet KUYRUKLU YILDIZ
607. comfort KONFOR ,RAHAT
608. comfortable KONFORLU
609. command KUMANDA ETMEK
610. commemorate ANMAK (Kötü, üzücü bir olayı)
611. commence BAŞLAMAK
612. commercial 1.TİCARİ 2.REKLAM ( filmi )
613. commission 1)ATAMAK,GÖREVLENDİRMEK 2)KOMİSYON (kurul,ücret)
614. commit SUÇ İŞLEMEK (To commit murder)
615. commitment 1)TAAHHÜT 2)SORUMLULUK
616. common 1.AVAM, BASİT, SADE 2.ORTAK ,MÜŞTEREK
617. communicate İLETİŞİM
618. community TOPLUM
619. commute EVDEN İŞE HERGÜN UZUN YOL GİDİP GELMEK
620. company 1.ŞİRKET, KUMPANYA 2.BERABERLİK, ARKADAŞLIK
621. comparatively MUKAYESELİ OLARAK
622. compare MUKAYESE ETMEK
623. compass 1.PUSULA  2.PERGEL
624. compensate TELAFİ ETMEK,KARŞILAMAK
625. compensation TELAFİ,TAZMİNAT
626. compete YARIŞMAK
627. competition 1.YARIŞMA 2.REKABET
628. complain YAKINMAK, ŞİKAYET ETMEK
629. complete BÜTÜN, TÜM, TAMAMI, BİTMİŞ
630. complicated KARIŞIK,KOMPLİKE
631. compliment İLTİFAT, KOMPLİMAN, HEDİYE
632. components UNSUR, PARÇA, BİLEŞİMDE BULUNAN
633. compose YAPIM (Şiir,şarkı,sanat eseri)
634. composition KOMPOZİSYON, BİRLEŞİK
635. compound BİRLEŞİK, BİLEŞİK
636. compromise UZLAŞMA
637. computer KOMPÜTÜR,BİLGİSAYAR
638. concentrate KONSANTRE,YOĞUN
639. concept GENEL FİKİR,DÜŞÜNCE,ANLAYIŞ-I have no conception why
640. concern 1.İLGİLENDİRMEK  2.ÜZÜLMEK
641. concern İLGİ,ÜZÜNTÜ,ENDİŞE
642. concert KONSER
643. conclude 1.SONUCA ULAŞMAK 2.KARAR VERMEK
644. conclusion KARAR,SONUÇ
645. condemn 1)CEZALANDIRMAK 2)MAHKUM ETMEK(veya zorunlu kılmak)
646. condition DURUM, ŞART
647. conduct DAVRANIŞ, TAVIR,YOL GÖSTERMEK
648. cone 1)KONİ 2)KÜLAH (Dondurma)
649. conference KONFERANS
650. confess İTİRAF ETMEK


651. confidence GÜVEN
652. confine KUŞATMAK,HAPSETMEK,SINIRLAMAK
653. conflict ÇATIŞMA,ÇELİŞKİ
654. confuse (kafası) KARIŞMAK, ŞAŞIRMAK
655. congratulate KUTLAMAK
656. connect BİRLEŞTİRMEK
657. conquer İŞGAL ETMEK
658. conscience VİCDAN, BİLİNÇ
659. conscious BİLİNÇLİ
660. consent KABUL ETME,ONAYLAMA
661. consequently BUNDAN DOLAYI,SONUÇ OLARAK,SONUNDA
662. consider 1.GÖZ ÖNÜNE ALMAK  2.DÜŞÜNMEK
663. consideration DÜŞÜNÜŞ, TARTIŞ
664. consign 1)SATIŞ İÇİN GÖNDERME2)BAŞKASINA DEVRETME(sorumluluk
665. consist OLUŞMAK
666. consistent TUTARLI, UYUMLU (kişi, yazı vb)
667. constitute OLUŞMAK,KURMAK
668. constitution ANAYASA
669. construct İNŞA ETMEK,YAPMAK
670. consul KONSOLOS
671. consult DANIŞMAK
672. consultation TOPLANTI, KONSÜLTASYON
673. consume TÜKETMEK
674. consumption TÜKETİM
675. contact TEMAS, DOKUNMA
676. contain KAPSAMAK
677. container KAP
678. content TATMİN OLMUŞ
679. contents İÇERİK
680. contest YARIŞMA
681. continent KITA
682. continuous SÜREKLİ
683. contract KONTRAT,ANLAŞMA
684. contrary TERSİNE, ZIDDINA
685. contrast KARŞILAŞTIRMAK
686. contribute KATKIDA BULUNMAK
687. control KONTROL ETMEK, YÖNETMEK
688. convenience UYGUNLUK, KOLAYLIK
689. convenient ELVERİŞLİ, UYGUN
690. conversation SÖYLEŞİ
691. convict MAHKUM,SUÇLU
692. convince İKNA ETMEK
693. cook 1.AŞÇI 2.YEMEK PİŞİRMEK
694. cool 1.SERİN 2.SERİNLETMEK, SOĞUTMAK
695. co-operate BİRLİKTE ÇALIŞMAK
696. cop POLİS
697. cope BAŞA ÇIKMAK,AYAK UYDURMAK
698. copper BAKIR
699. copy KOPYALAMAK, TAKLİT ETMEK
700. cordon 1)POLİS 2)ASKER KORDONU


701. cork MANTAR ,(Cork-screw :mantar açacağı)
702. corn 1. EKİN, MISIR 2.NASIR (tread on someone~s corns)
703. corner KÖŞE
704. corpse CESET
705. correct 1.HATASIZ  2.DÜZELTMEK
706. correspondent 1)MEKTUPLAŞAN,MEKTUBA CEVAP VEREN 2)MUHABİR
707. corridor KORİDOR
708. corruption RÜŞVETÇİLİK,YOLSUZLUK
709. cosmetic KOZMETİK
710. cost MALİYET,  MAL OLMAK
711. costly PAHALI
712. costume KOSTÜM
713. cottage KÖY EVİ
714. cotton PAMUK
715. cough ÖKSÜRMEK
716. council KONSEY
717. count SAYMAK
718. country 1.ÜLKE  2.KIRLIK ALAN
719. coupe SPOR ARABA
720. couple 1.ÇİFT (karı-koca v.b)  2.BİR KAÇ
721. coupon KUPON
722. courage CESARET
723. course 1.GİDİŞAT  2.KURS
724. court 1.MAHKEME  2.KORT
725. cousin KUZEN
726. cover KAPLAMAK
727. cow İNEK
728. coward KORKAK
729. crack KIRMAK
730. cracker KRAKER
731. cramp KRAMP
732. crane VİNÇ İLE KALDIRMAK, VİNÇ
733. crash ÇARPIŞMAK (sertçe), ÇARPIŞTIRMAK
734. crazy ÇILGIN
735. cream 1.KREMA  2.KREM  3.KİRLİ BEYAZ
736. creation YARATIŞ
737. creature YARATIK
738. credit KREDİ
739. crime SUÇ
740. criminal SUÇLU (yasa önünde)
741. crisis KRİZ
742. crisp CİBS,KIZARMIŞ KURU PATATES
743. crisp 1)İNCE 2)KAŞ
744. critical KRİTİK
745. criticize ELEŞTİRMEK
746. crocodile AFRİKA TİMSAHI
747. crop ÜRÜN (toprak ürünü)
748. cross 1.KARŞIDAN KARŞIYA GEÇMEK,ÇAPRAZLAMA GİTMEK 2.HAÇ
749. crossing GEÇİT
750. crossroads KAVŞAK


751. crossword ÇAPRAZ BULMACA
752. crow 1)KARGA 2)HOROZ ÖTÜŞÜ
753. crowd KALABALIK
754. crown TAÇ
755. crucial EN ÖNEMLİ AN (Karar iρin vb.)
756. crude PETROL  ( Crude oil=Ham petrol)
757. cruel ZALİM
758. cruise 1.DENİZ GEZİSİ  2.KITALARARASI SİLAH
759. crush KIRMAK (basarak)
760. cry BAĞIRMAK, AĞLAMAK
761. cube KÜP
762. cucumber HIYAR
763. cultivate TOPRAKLA UĞRAŞMAK
764. culture KÜLTÜR
765. cup 1.FİNCAN  2.KUPA
766. cure İYİLEŞTİRMEK, TEDAVİ, İŞLEM
767. curiosity MERAK
768. curious 1.MERAKLI 2.OLAĞANDIŞI
769. curl KIVIRMAK
770. current 1.AKIM 2.CARİ 3.KUR
771. curry HAFİF ACILI
772. curse LANET
773. curtain PERDE
774. curve EĞRİ
775. cushion YASTIK
776. custom GELENEK
777. customer ALICI, MÜŞTERİ
778. customs GÜMRÜK
779. cut KESMEK
780. cycle BİSİKLET, TUR
781. cylinder SİLİNDİR
782. dad BABA
783. daily GÜNLÜK
784. daisy PAPATYA
785. dam BARAJ
786. damage ZARAR, ZARAR VERMEK
787. damp NEMLİ
788. dance DANS
789. danger TEHLİKE
790. dangerous TEHLİKELİ
791. dare 1.CESARETLİ OLMAK,CÜRET GÖSTERMEK 2.MEYDAN OKUMAK
792. dark 1.KARANLIK 2.KOYU 3.SİYAH TENLİ
793. darling SEVGİLİ
794. dash 1.FIRLAMAK ANİDEN KOŞMAK  2.?-?işareti
795. date GÜNÜN TARİHİ
796. date 1)HURMA 2)RANDEVU
797. daughter KIZ ÇOCUK
798. day GÜN
799. dead ÖLÜ
800. deadline MÜHLET,SON TESLİM TARİHİ


801. deadlock 1)ÇIKMAZ 2)AÇMAZ
802. deaf SAĞIR
803. deal ALIP SATMAK (ticari), İŞ YAPMAK
804. dear 1.SEVGİLİ, SEVİLEN  2.PAHALI
805. death ÖLÜM
806. debatable TARTIŞABİLİNİR
807. debate TARTIŞMA
808. debt BORÇ
809. decay ÇÜRÜMEK,BOZULMAK
810. deceive KANDIRMAK
811. december ARALIK (ayı)
812. decent DOĞRU,HAKLI,İYİ
813. decide KARAR VERMEK
814. decision KARAR
815. declare AÇIKLAMAK
816. decline AZALTMAK,GERİLEMEK,DÜŞMEK
817. decorate DÖŞEMEK, DEKORE ETMEK
818. decrease AZALMAK
819. deed 1.EYLEM  2.TAPU
820. deep DERİN
821. deer GEYİK
822. default İFA ETMEME,HAZIR BULUNMAMA(Default Payment=Ödememe)
823. defeat KAYBETMEK (oyunda,savaşta,vs.)
824. defence SAVUNMA, DEFANS
825. defend SAVUNMAK
826. defer GECİKTİRME, ERTELEME
827. deficit AÇIK (budget deficit=bütçe açığı)
828. definite KESİN, BELİRLİ
829. definition TANIMLAMA
830. degree DERECE
831. delay GECİKTİRMEK, ERTELEMEK
832. deliberately KASTEN
833. delicate NAZİK
834. delicious LEZZETLİ
835. delight HOŞNUTLUK
836. delightful HOŞNUT EDİCİ
837. deliver DAĞITMAK, DAĞITIM
838. demand İSTEK, TALEP, İHTİYAÇ
839. demolish YIKMAK, PARÇALAMAK
840. demonstrate AÇIKÇA GÖSTERMEK, DEMONSTRE ETMEK
841. demonstration GÖSTERİ
842. demoralize CESARETİNİ KIRMAK, MORAL BOZMAK
843. dentist DİŞÇİ
844. deny İNKAR ETMEK, YALANLAMAK
845. depart AYRILMAK
846. department BÖLÜM;DEPARTMAN
847. depend BAĞIMLI OLMAK, İHTİYACI OLMAK
848. dependent BAĞIMLI (In dependent:bağımsız)
849. deposit DEPOZİT
850. depress BUNALTMAK


851. depth DERİNLİK
852. deputation VEKİLLİK
853. deputy VEKİL
854. describe TANIMLAMAK, BETİMLEMEK
855. desert 1.ÇÖL 2.TERK ETMEK(haksız yere)
856. deserve HAKKETMEK, LAYIK OLMAK
857. design DİZAYN
858. desire ARZU
859. desk SIRA;MASA
860. despair ÜMİTSİZLİK
861. desperate UMUTSUZ, ÇOK CİDDİ
862. despite RAĞMEN
863. dessert TATLI (yiyecek)
864. destination VARIŞ NOKTASI
865. destroy YIKMAK
866. destruction YIKIM
867. detach AYIRMAK
868. detail AYRINTI, DETAY
869. detective DEDEKTİF
870. determined AZİMLİ
871. develop GELİŞMEK, BÜYÜMEK, RESİM BASMAK
872. development GELİŞME
873. devil ŞEYTAN
874. dew KIRAĞI (nem)
875. diagram ŞEMA, DİYAGRAM
876. dial 1.GÖSTERGE 2.TELEFON ETMEK
877. diameter ÇAP
878. diamond 1.ELMAS 2.KARO (kağıt oyunlarında)
879. diary GÜNLÜK, AJANDA
880. dice ZARLAR ( Tavla )
881. dictator DİKTATÖR
882. dictionary SÖZLÜK
883. die ÖLMEK
884. diet REJİM, DİYET
885. difference AYIRIM, FARK
886. different FARKLI
887. difficult ZOR
888. dig KAZMAK
889. digest 1)HAZM ETMEK2)OLAYI KAVRAMAK 3)ÖZET,ANA FELSEFE,KURA
890. dim KISIK, SÖNÜK
891. dinner AKŞAM YEMEĞİ
892. dip DALDIRMAK
893. diploma DİPLOMA
894. diplomat DİPLOMAT
895. direct 1.DİREKT 2.YÖNLENDİRMEK, YOL VERMEK
896. direction YÖN
897. director DİREKTÖR
898. directory REHBER (telefon vb.)
899. dirt KİR
900. dirty KİRLİ


901. disadvantage DEZAVANTAJ
902. disagree ANLAŞAMAMAK, UYUŞMAMAK
903. disappear GÖZDEN KAYBOLMAK
904. disappoint HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRAMAK
905. disaster FELAKET, AFET
906. disc DİSK
907. discipline DİSİPLİN
908. disc-jockey DİSCOKEY
909. disclose AÇIĞA, MEYDANA ÇIKARMAK, BİLİNMESİNİ SAĞLAMAK
910. disco DİSKO
911. discover KEŞFETMEK
912. discuss TARTIŞMAK
913. disease HASTALIK
914. disgust TİKSİNTİ
915. dish 1.TABAK ÇANAK,BULAŞIK 2.ÖZEL YEMEK
916. dismay 1)SÜPRİZ 2)ÜZÜNTÜ
917. dismay KORKU, DEHŞET
918. dismiss KOVMAK, YOL VERMEK, SAL VERMEK
919. disobey İTAAT ETMEMEK
920. dispatch SEVK ETMEK, YOLLAMAK
921. displace YERİNDEN ÇIKARMAK (Kuvvet etkisi ile)
922. display GÖSTERMEK
923. dispose ATMAK, BIRAKMAK, ORTAYA ÇIKARMAK
924. dispute ANLAŞMAZLIK
925. distance UZAKLIK
926. distant UZAK
927. distinct AÇIK, ÖZEL, FARKLI
928. distinction KÜÇÜK FARKLILIK
929. distinguish AYIRT ETME ( bir özelliğinden dolayı )
930. distribute DAĞITMAK
931. district BÖLGE (toprak,ülke)
932. disturb RAHATSIZ ETMEK
933. dive DALIŞ
934. diver DALGIÇ
935. divide BÖLMEK, PAYLAŞTIRMAK
936. division BÖLÜM
937. divorce BOŞANMAK
938. dizzy BAŞ DÖNMESİ
939. do YAPMAK
940. dock 1.TERSANE(gemi) 2.SANIK İSKEMLESİ 3.DOK
941. doctor DOKTOR
942. document DOKÜMAN
943. dog KÖPEK
944. doll OYUNCAK BEBEK
945. domestic EVCİL, EVE AİT, İÇSEL
946. dominate HAKİM OLMA
947. donate BAĞIŞ YAPMAK
948. donation BAĞIŞ
949. donkey EŞEK
950. donor BAĞIŞ YAPAN,İYİLİK SEVER (organ, okul bağışı vb.)


951. doom KÖTÜ KADER,KÖR TALİH
952. doomsday AHİRET GÜNÜ
953. door KAPI
954. dose BİR SEFERDE ALINAN İLAÇ MİKTARI
955. double ÇİFT
956. doubt 1.ŞÜPHE 2.EMİN OLMAMAK
957. down AŞAĞISI
958. down payment PEŞİN (Ödeme)
959. doze UYUKLAMAK, HAFİF UYKU
960. dozen DÜZİNE
961. draft 1)SURET, MÜSVEDDE 2)BANKA ÇEKİ, ÖDEME EMRİ
962. drag SÜRÜKLEMEK
963. dragon EJDERHA
964. drain LAĞIM, SU YOLU
965. drama DRAM
966. draught HAVA AKIMI, CERYAN
967. draughts DAMA OYUNU
968. draw 1.ÇİZMEK (resim) 2.ÇEKMEK (çekmece)
969. drawer ÇEKMECE, GÖZ
970. drawn BOĞULMAK
971. dreadful KORKUNÇ, KÖTÜ
972. dreadfully ÇOK
973. dream DÜŞ, HAYAL, RÜYA, RÜYA GÖRMEK
974. dress 1.GİYSİ  2.GİYİNMEK
975. drill 1.DELMEK  2.(tekrar tekrar) ÖĞRETMEK
976. drink İÇMEK
977. drive ARABA KULLANMAK, SÜRMEK
978. drop 1.DÜŞÜRMEK, DÜŞMEK, BIRAKMAK  2.DAMLA
979. drug İLAÇ, UYUŞTURUCU
980. drug UYUŞTURUCU MADDE,İLAÇ
981. drum 1)DAVUL 2)MAKARA 3)VARİL, BİDON
982. drunk SARHOŞ
983. dry 1.KURU 2.KURUMAK
984. duck 1)ÖRDEK 2)BAŞINI EĞMEK
985. duckling KÜÇÜK ÖRDEK
986. due KADAR, VADE( borç )
987. duel DÜELLO
988. dull 1.APTAL 2.KAPALI,SIKICI
989. dust TOZ
990. dustbin ÇÖP TENEKESİ
991. duty 1.GÖREV  2.GÜMRÜK VERGİSİ
992. dye BOYA, BOYAMAK (Saç,kağıt vb.)
993. dynamite DİNAMİT
994. dynamo DİNAMO
995. dynasty HANEDANLIK
996. e.g. ÖRNEĞİN (kısaltılmışı)
997. each HER, HER BİRİ
998. eager İSTEKLİ
999. eagle KARTAL
1000. ear KULAK


1001. early ERKEN
1002. earn PARA KAZANMAK
1003. earnest CİDDİ
1004. earth 1.DÜNYA  2.TOPRAK  3.TOPRAK PARÇASI
1005. earthquake DEPREM
1006. ease KOLAYLIK
1007. east DOĞU
1008. easy KOLAY
1009. eat YEMEK YEMEK
1010. echo EKO, AKİS
1011. economical EKONOMİK
1012. edge KENAR
1013. editor EDİTÖR
1014. educate EĞİTİM
1015. eel YILAN BALIĞI
1016. effect ETKİ
1017. efficient ETKİN, İYİ ÇALIŞAN
1018. effort EFOR
1019. egg YUMURTA
1020. either.....or.... YA.....YA.....
1021. elapse ZAMANIN GEÇMESİ (3 days have elapsed)
1022. elastic ELASTİK
1023. elbow DİRSEK
1024. elder YAŞLI (daha yaşlı)
1025. elect SEÇMEK
1026. election SEÇİM
1027. electricity ELEKTRİK
1028. elegant ŞIK
1029. elementary TEMEL, BAŞLANGIÇ İÇİN
1030. elephant FİL
1031. else DAHA, BAŞKA
1032. elsewhere BAŞKA BİR YER
1033. embark 1)GEMİ YADA UÇAKLA GİTMEK 2)BİRŞEY YAPMAYA BAŞLAMAK
1034. embarrassment 1)SIKINTI 2)UTANMAK
1035. embassy BÜYÜKELÇİLİK
1036. embrace SARILMAK
1037. emerge ÇIKMAK
1038. emergency ACİL DURUM
1039. emigrate GÖÇMEN (kendi ülkesinden göçen)
1040. emotion KUVVETLİ DUYGU
1041. emphasis ÖNEMLİ,ŞİDDETLİ VURGU
1042. emphasize ÜZERİNDE DURMAK
1043. emphatic KESİNLİKLE,MUTLAK,KESİN(Emphatic victory=Kesin Zafer
1044. empire İMPARATORLUK
1045. employ ÇALIŞTIRMAK (parayla adam çalıştırmak)
1046. employee ÇALIŞTIRILAN ADAM
1047. employer İŞVEREN
1048. employment İŞ
1049. empty BOŞ
1050. enclose KAPATMAK, ETRAFINI KAPATMAK1051. encourage CESARETLENDİRMEK
1052. end SON, BİTİRMEK
1053. endorsement TASTİK,ONAY,CIRO
1054. enemy DÜŞMAN
1055. energy ENERJİ
1056. engage 1.NİŞANLAMAK  2.İŞ VERMEK
1057. engine MAKİNE
1058. enjoy EĞLENMEK
1059. enormous KOCAMAN, İRİ
1060. enough YETER
1061. enter GİRMEK
1062. enterprise GİRİŞİM
1063. entertain AĞIRLAMAK (konukları)
1064. entertainment EĞLENCE
1065. entitle YETKİ VERMEK, HAK VERMEK
1066. entrance GİRİŞ
1067. envelope ZARF
1068. epitaph MEZAR TAŞI YAZISI
1069. equal EŞİT
1070. equality EŞİTLİK
1071. equalize EŞİTLEMEK
1072. equip DONATMAK
1073. equipment TESİSAT,DONANIM
1074. erect KALDIRMAK
1075. error HATA
1076. escalator YÜRÜYEN MERDİVEN
1077. escape KAÇMAK
1078. escort KONVOY,REFAKAT
1079. especial ÖZEL, ÖNEMLİ
1080. essential TEMEL, ÇOK ÖNEMLİ
1081. establish KURMAK ,İNŞA ETMEK
1082. estate 1) STEYŞIN ARABA 2) MAL, MÜLK, ARSA
1083. estimate TAHMİN ETMEK (hesaplayarak)
1084. evacuate 1)BOŞALTMA,TAHLİYE ETMEK 2)TEHLİKEDEN UZAKLAŞTIRMAK
1085. even 1.HATTA 2.ÇİFT,BERABERE,DÜZGÜN
1086. evening AKŞAM
1087. event OLAY
1088. eventually SONUNDA, NİHAİ
1089. ever HERHANGİ BİR ZAMAN
1090. every HER
1091. evidence DELİL
1092. evil KÖTÜ
1093. evolution EVRİM
1094. ex SABIK, ESKİ (ex-wife, ex-president, ex-gırl friend)
1095. exact TAM
1096. exactly KESİN OLARAK
1097. exaggerate ABARTMAK
1098. examine İNCELEMEK, SINAV VERMEK
1099. example ÖRNEK
1100. exceed AŞIRI


1101. excellent ÇOK İYİ
1102. except DIŞINDA, HARİÇ
1103. exception İSTİSNA
1104. exchange DEĞİŞ TOKUŞ
1105. excite HEYECANLANDIRMAK
1106. exclaim BAĞIRMAK
1107. exclude DIŞLAMAK
1108. exclusive UMUMA AÇIK OLMAYAN, BAŞKALARIYLA PAYLAŞILMAYAN
1109. excuse 1.AFFETMEK  2.MUAF TUTMAK 3.ÖZÜR, MAZERET
1110. execute YAPMAK, YERİNE GETİRMEK, İNFAZ ETMEK, İDAM ETMEK
1111. exercise EGZERSİZ
1112. exhaust 1)YORULMA,BİTME 2)EGZOS
1113. exhibit TEŞHİR ETMEK, GÖSTERMEK
1114. exhibition SERGİ
1115. exist OLUŞ, VAR OLMAK
1116. exit ÇIKIŞ, ÇIKMAK
1117. expand 1)BÜYÜMEK,GENİŞLEMEK2)DAHA SAMİMİ VE KONUŞKAN OLMAK
1118. expansion 1) GENİŞLEME, BÜYÜME 2) GENİŞLEYEN KISIM, EK
1119. expect UMMAK,BEKLEMEK
1120. expense MASRAF
1121. expensive PAHALI
1122. experience TECRÜBE
1123. experiment DENEY
1124. expert BİLİRKİŞİ, UZMAN, EKSPER
1125. expire SÜRENİN DOLMASI
1126. explain AÇIKLAMAK
1127. explanation AÇIKLAMA
1128. explode PATLAMAK (bomba patlaması)
1129. explore ARAŞTIRMAK (bir yeri)
1130. explosive PATLAYICI MADDE
1131. export İHRAÇ MALI, İHRACAT
1132. express İFADE ETMEK
1133. expression İFADE
1134. extend GENİŞLETMEK, BÜYÜTMEK
1135. extension GENİŞLETME, BÜYÜTME
1136. extent BOYUT, BÜYÜKLÜK
1137. extinguish IŞIĞI VEYA ATEŞİ SÖNDÜRMEK
1138. extra FAZLA, EKSTRA
1139. extract ÇEKİP ÇIKARTMAK
1140. extraordinary OLAĞANDIŞI
1141. extreme SON DERECE, AŞIRI
1142. eye GÖZ
1143. eyebrow KAŞ
1144. eyelash KİRPİK
1145. eyelid GÖZ KAPAĞI
1146. fable MASAL, EFSANE
1147. fabulous HARİKA, İNANILMAZ
1148. face 1.YÜZ, SURAT 2.KARŞISINA ÇIKMAK, BAŞINA GELMEK
1149. fact GERÇEK
1150. factory FABRİKA1151. fade SOLMAK
1152. fail BAŞARISIZ OLMAK
1153. failure BAŞARISIZLIK,ARIZA,YETERSİZLİK(crop or heart faılure
1154. faint 1.SOLGUN,ZAYIF 2.BAYILMAK
1155. fair 1.DÜRÜST,ADİL 2.OLDUKÇA İYİ 3.PANAYIR 4.FUAR
1156. fairly 1.DÜRÜSTÇE 2.EPEYCE
1157. faith 1.İNANÇ  2.GÜVENMEK
1158. faithful GÜVENİLİR, SADIK
1159. fake TAKLİT, SAHTE
1160. fall 1.DÜŞMEK  2.SONBAHAR (AmE)
1161. yanlış 1.YANLIŞ, HATALI 2.SAHTE
1162. fame ŞÖHRET, ÜN
1163. familiar TANIDIK, BİLDİK
1164. family AİLE, FAMİLYA
1165. famous ÜNLÜ
1166. fan 1)HAVA HAREKETİ 2)TARAFTAR
1167. fanatic FANATİK
1168. fancy 1)HAYAL KURMA 2)HOŞ ZEVKLİ 3)FANTAZİ
1169. fantastic HARİKA, OLAĞANDIŞI
1170. far UZAK
1171. fare ÜCRET (tren,vapur vb. için)
1172. farm ÇİFTLİK
1173. farther DAHA UZAK
1174. fashion MODA
1175. fast HIZLI
1176. fasten BAĞLAMAK
1177. fat 1.ŞİŞMAN 2.YAĞ (vücut et yağı)
1178. fate KADER
1179. father BABA
1180. fault KUSUR
1181. faultless KUSURSUZ
1182. faulty KUSURLU
1183. favour LEHİNDE, TARAF TUTMAK
1184. favourable İYİ, YARDIMCI
1185. favourite EN SEVİLEN, FAVORİ
1186. fear KORKU
1187. fearful KORKUTUCU
1188. feather TÜY (kuş tüyü)
1189. feature ÖZELLİK
1190. february ŞUBAT
1191. fed up BIKMAK (I'm fed up:Bıktım)
1192. federal FEDERAL, FEDERE, GRUP İÇİNDE BİRLEŞMİŞ
1193. fee HARÇ, ÜCRET (okul, avukat, doktor v.b)
1194. feed BESLEMEK
1195. feel HİSSETMEK
1196. fellow ARKADAŞ (kendisine benzeyen), ADAM
1197. female DİŞİ
1198. fence ÇİT
1199. ferry FERİBOT, ARABA VAPURU
1200. fertile 1)GÜBRE 2)ÜRETKEN


1201. fertilize 1)GÜBRELEME 2)DÖLLENME (Bees fertilize the flowers)
1202. festival FESTİVAL
1203. fetch GİDİP GETİRMEK
1204. fever ATEŞ (vücut)
1205. few AZ, BİR KAÇ
1206. fiance NİŞANLI
1207. fiction KURGU (roman)
1208. field ALAN
1209. fig 1)İNCİR 2)ÇOK ÖNEMSİZ KONU
1210. fight KAVGA, KAVGA ETMEK
1211. figure 1.SAYI 2.ŞEKİL, VÜCUT
1212. file 1.DOSYA 2.TÖRPÜ 3.SIRA
1213. fill DOLDURMAK
1214. film FİLM
1215. final SON
1216. finally SONUNDA
1217. finance FİNANS
1218. find BULMAK
1219. fine 1.İYİ, İNCE, KÜÇÜK  2.PARA CEZASI
1220. finger PARMAK
1221. finish BİTİM, BİTMEK
1222. fire 1.YANGIN, ATEŞ ETMEK, ATEŞ 2.İŞTEN KOVMAK
1223. fire-brigade İTFAİYE
1224. firm 1.SERT 2.FİRMA
1225. first BİRİNCİ, İLK
1226. fiscal DEVLETİN,PARA,VERGİ,BORÇ İLE İLİŞKİLİ (Fiscal year)
1227. fish BALIK
1228. fist YUMRUK
1229. fit 1.UYMAK, UYGUN  2.ANİ HASTALIK
1230. fix YAPIŞTIRMAK, TAMİR ETMEK, SABİT
1231. flag BAYRAK
1232. flake TANE (snowflake : kar tanesi)
1233. flame ALEV
1234. flash FLAŞ
1235. flat 1.DÜZ  2.DAİRE (apartman katı)
1236. flavour TAT
1237. flea PİRE
1238. flee KAÇMAK
1239. fleet FİLO (gemi vb.)
1240. flesh ET (derinin altındaki)
1241. flight UÇUŞ
1242. flipper 1) YÜZME PALETİ, 2) YÜZGEÇ
1243. float YÜZMEK, BATMAMAK (mantar)
1244. flock SÜRÜ
1245. flood SEL
1246. floor YAPININ TABANI, KAT
1247. florist ÇİÇEKÇİ, ÇİÇEK YETİŞTİREN KİMSE
1248. flour UN
1249. flower ÇİÇEK
1250. fluent AKICI1251. fly 1.UÇMAK  2.SİNEK
1252. foam KÖPÜK
1253. foam rubber SÜNGER
1254. fog SİS
1255. fold KATLAMAK
1256. folk HALK
1257. follow İZLEMEK, TAKİP ETMEK
1258. fond HOŞLANMAK, MEMNUN OLMAK
1259. food YİYECEK, BESİN
1260. fool 1.APTAL  2.APTALCA DAVRANMAK  3.KANDIRMAK
1261. foolish APTALCA
1262. foot AYAK
1263. football FUTBOL
1264. footprint AYAK İZİ
1265. for İÇİN
1266. forbid YASAKLAMAK
1267. force ZORLAMAK, ZOR, FORS
1268. forecast TAHMİN
1269. forehead ALIN
1270. foreign YABANCI (ülke veya ırk)
1271. foreman USTABAŞI, FORMEN
1272. forest ORMAN
1273. forever DEVAMLI OLARAK
1274. forge 1)SAHTESİNİ YAPMAK 2)DEMİR METALE ŞEKİL VERMEK
1275. forger ÜÇKAĞITÇI,TAKLİTÇİ
1276. forget UNUTMAK
1277. forgive BAĞIŞLAMAK, AFFETMEK
1278. fork ÇATAL
1279. form ŞEKİL, ŞEKİLLENDİRMEK, FORM
1280. formal RESMİ, CİDDİ
1281. former ÖNCEKİ ZAMAN
1282. forthwith DERHAL, HEMEN
1283. fortnight İKİ HAFTA, ONDÖRT GÜN
1284. fortune 1.SERVET  2.ALIN YAZISI 3.TALİH
1285. forward İLERİ
1286. foul PİS, KİRLİ
1287. found İNŞA ETMEK VEYA BAŞLAMAK
1288. foundation 1.TEMEL 2.VAKIF
1289. fountain FISKİYE
1290. fountain-pen DOLMA KALEM
1291. fox TİLKİ
1292. fragile KOLAY KIRILABİR
1293. frame ÇERÇEVE
1294. frank AÇIK SÖZLÜ, SAMİMİ
1295. free ÖZGÜR, RAHAT, SERBEST, SERBEST BIRAKMAK
1296. free BEDAVA, ÜCRETSİZ
1297. freedom ÖZGÜRLÜK
1298. freeze DONMAK
1299. freight HAMULE, NAVLUN
1300. fresh TAZE


1301. friday CUMA
1302. fridge BUZDOLABI
1303. friend ARKADAŞ
1304. friendly DOSTÇA
1305. fright KORKU
1306. frighten KORKUTMAK
1307. frog KURBAĞA
1308. from (...DEN,  ...DAN) EKİ
1309. front ÖN
1310. frontier SINIR
1311. frown KAŞINI ÇATMAK,MEMNUN OLMAMAK
1312. fruit MEYVE
1313. fry KIZARTMAK
1314. fugitive KANUN KAÇAĞI
1315. full DOLU, TAMAMEN
1316. full stop NOKTA
1317. fun EĞLENCE
1318. fund FON, KULLANABİLİNİR MALİ KAYNAK
1319. fundamental TEMEL, ÖNEM, ÇOK GEREKLİ
1320. funeral CENAZE
1321. funny 1.KOMİK  2.GARİP
1322. fur KÜRK
1323. furnish DÖŞEMEK
1324. further DAHA
1325. furthermore YANINDA, AYRICA, ÜSTELİK (=moreover)
1326. fuse SİGORTA (elektrik vb.)
1327. fuss TELAŞ, TELAŞLANMAK
1328. future GELECEK
1329. gain KAZANMAK
1330. gallery GALERİ
1331. gamble KUMAR OYNAMAK, KUMAR
1332. game OYUN
1333. gang ÇETE
1334. gaol HAPİSHANE
1335. gap BOŞLUK, FARK
1336. garage GARAJ
1337. garden BAHÇE
1338. garlic SARIMSAK
1339. gas GAZ
1340. gate BAHÇE KAPISI
1341. gather 1.TOPARLAMAK, TOPLANMAK 2.ANLAMAK
1342. gay 1)MUTLU, PARLAK, ÇOK RENKLİ 2)HOMO
1343. gear VİTES
1344. general GENERAL
1345. general GENEL
1346. generally GENELLİKLE
1347. generous CÖMERT
1348. genius DAHİ
1349. gentle NAZİK
1350. gentleman CENTİLMEN1351. germ MİKROP
1352. get 1.ALMAK 2.ELDE ETMEK 3.ANLAMAK
1353. ghost HAYALET,HORTLAK
1354. gift 1.ARMAĞAN  2.YETENEK
1355. gigolo JİGOLO
1356. ginger ZENCEFİL, HAFİF KAHVERENGİ
1357. gipsy ÇİNGENE
1358. girl KIZ
1359. give VERMEK
1360. glad MEMNUN
1361. gladly ZEVKLE
1362. glass CAM, BARDAK
1363. globe KÜRE, DÜNYA
1364. glorious PARLAK, ONURLU (parlak tarih)
1365. glory ONUR, HEYECAN, GÜZELLİK
1366. glove ELDİVEN
1367. glue YAPIŞTIRICI
1368. go GİTMEK
1369. goal HEDEF, GAYE, GOL
1370. goat KEÇİ
1371. god TANRI
1372. gold ALTIN
1373. golden ALTINDAN
1374. goldfish AKVARYUM BALIĞI
1375. good 1.İYİ 2.DEVAMLI ( uzun periyot )
1376. good-looking İYİ GÖRÜNÜMLÜ, YAKIŞIKLI
1377. goose KAZ
1378. gosh HAYRET!...
1379. gossip DEDİKODU YAPMAK, DEDİKODU
1380. govern YÖNETMEK, HÜKMETMEK
1381. government HÜKÜMET
1382. graduate MEZUN (üniversite mezunu)
1383. grain TANECİK ( kum,buğday v.s.)
1384. grand BÜYÜK, ZEVKLİ
1385. grape ÜZÜM
1386. grapefruit GREYFURT
1387. grasp SIKICA TUTMAK
1388. grass 1.OT, ÇİM 2.MUHBİR ,İSPİYONCU
1389. grateful MİNNETTAR
1390. grave 1.MEZAR 2.KÖTÜ, ÖNEMLİ
1391. gravestone MEZARTAŞI
1392. graveyard MEZARLIK, MEZAR
1393. great BÜYÜK, ÇOK, ÇOK İYİ
1394. green 1. YEŞİL 2.TECRÜBESİZ ,TOY
1395. greengrocer MANAV
1396. greeting KUTLAMA
1397. grey GRİ
1398. grill GRİL
1399. grip SIKICA TUTMAK
1400. grocer BAKKAL


1401. groom DAMAT
1402. ground YER, TOPRAK
1403. group GURUP, TOPLULUK
1404. grow BÜYÜMEK, YETİŞMEK
1405. grumble SIZLANMAK,YAKINMAK
1406. guarantee GARANTİ
1407. guard KORUMAK
1408. guerrilla GERİLLA
1409. guess TAHMİN ETMEK
1410. guest KONUK
1411. guide REHBER, REHBERLİK ETMEK
1412. guided missile yl  GÜDÜMLÜ ROKET
1413. guilt SUÇ, KABAHAT
1414. guitar GİTAR
1415. gulf KÖRFEZ
1416. gum 1.YAPIŞKAN 2.DİŞ ETİ
1417. gun SİLAH
1418. guy ADAM
1419. habit ALIŞKANLIK
1420. habitat DOĞAL YUVA (hayvan, bitki vb. yaşadığı yer)
1421. hail DOLU (yağış)
1422. hair 1.SAÇ  2.HAYVAN TÜYÜ
1423. hairdresser KUVAFÖR, BERBER
1424. hairdryer SAÇ KURUTMA MAKİNASI
1425. half YARIM
1426. hall HOL
1427. halt DUR
1428. ham DOMUZ AYAĞINDAKİ ET
1429. hammer ÇEKİÇ, ÇEKİÇLEMEK
1430. hand EL
1431. hand grenade EL BOMBASI
1432. handbag EL ÇANTASI (kadınların)
1433. handicap SAKAT
1434. handkerchief MENDİL
1435. handle 1.TUTACAK 2.ELİNDEN GELMEK, YAPABİLMEK 3.ELLEMEK
1436. handsome YAKIŞIKLI
1437. handwriting EL YAZISI
1438. hang ASMAK
1439. hang on BEKLE
1440. hangar HANGAR
1441. happen OLMAK
1442. happy MUTLU
1443. harbour LİMAN
1444. hard SERT, ZOR, BELALI, KÖTÜ
1445. hardly ZORLA, İYİ DEĞİL
1446. harm ZARAR,KÖTÜLÜK
1447. harmful ZARARLI
1448. harvest HASAT
1449. haste HIZ, ACELE
1450. hat ŞAPKA1451. hate NEFRET
1452. have SAHİP OLMAK
1453. hawk 1.ATMACA 2.EL ARABASIYLA SATMAK, SEYYAR SATICILIK
1454. hazard TEHLİKE, RİSK
1455. head BAŞ, KAFA
1456. head quarters MERKEZ,KARARGAH
1457. headache BAŞ AĞRISI
1458. headline BAŞLIK (Gazetede)
1459. headphone KULAKLIK
1460. health SAĞLIK
1461. healthy SAĞLIKLI
1462. hear DUYMAK
1463. heart 1.KALP  2.KUPA (oyun kartlarında)
1464. heat ISI
1465. heater ISITICI
1466. heaven CENNET
1467. heavy AĞIR
1468. hectare HEKTAR
1469. heel TOPUK
1470. height YÜKSEKLİK
1471. heir MİRASÇI
1472. hell CEHENNEM
1473. help YARDIM, YARDIM ETMEK
1474. hen DİŞİ KUŞ, PİLİÇ
1475. here BURASI, BURADA, BURAYA
1476. heritage MİRAS
1477. hero KAHRAMAN
1478. hesitate DURAKSAMAK, TEREDDÜT ETMEK
1479. hiccup HIÇKIRIK
1480. hide SAKLANMAK, SAKLAMAK
1481. high YÜKSEK
1482. hijack KORSANLIK YAPMAK (uçak,araba,v.s.)
1483. hijacker KORSAN, EŞKIYA
1484. hill TEPE, YOKUŞ
1485. hinge 1)MENTEŞE 2)DAYANAK NOKTASI, DESTEK, ESAS
1486. hire KİRALAMAK (taşınabilir nesneleri,araba,TV, v.b )
1487. history TARİH
1488. hit DARBE, ÇARPMAK, POPÜLER (hit)
1489. hitch-hike OTOSTOP YAPMAK
1490. hobby HOBİ
1491. hold TUTMAK, KAVRAMAK
1492. hold on BEKLE
1493. hole DELİK
1494. holiday TATİL GÜNÜ
1495. hollow BOŞ (bir cismin arkası boş olması davul,duvar v.b)
1496. holy KUTSAL
1497. home EV, YUVA
1498. homesick SILA HASRETİ
1499. honest DÜRÜST
1500. honey BAL


1501. honeymoon BALAYI
1502. honour ONUR
1503. hook ÇENGEL, KANCA
1504. hop SIÇRAMAK, ZIPLAMAK ,SEKMEK
1505. hope UMUT
1506. hopeless UMUTSUZ
1507. horizon UFUK
1508. horizontal YATAY
1509. horn 1.BOYNUZ 2.KORNA
1510. horrible KORKUNÇ
1511. horse AT
1512. hose HORTUM
1513. hospital HASTANE
1514. host EV SAHİBİ (konukları olan)
1515. hostage ESİR, REHİNE
1516. hostel ÖĞRENCİ, TURİST KONAKLAMA YERİ
1517. hot 1.SICAK 2.ACI ( yemekte )
1518. hotel OTEL
1519. hour SAAT
1520. hourly SAAT BAŞI
1521. house EV
1522. housewife EV HANIMI
1523. hover HAVADA KALMAK
1524. how NASIL
1525. however HER ŞEKİLDE
1526. hubbub GÜRÜLTÜ
1527. hug SARILMAK,KUCAKLAMAK
1528. huge ÇOK BÜYÜK
1529. hum VIZILDAMAK, DUDAK KAPALI ŞARKI SÖYLEMEK
1530. human İNSAN, BEŞERİ
1531. humble ALÇAK GÖNÜLLÜ
1532. humour GÜLDÜRÜ, MİZAH
1533. hungry AÇ
1534. hunt AVLAMAK
1535. hurry ACELE ETMEK
1536. hurt YARALAMAK, YARALANMAK
1537. husband KOCA, ERKEK EŞ
1538. hush SAKİNLİK,SESSİZLİK,SUS
1539. hut KULÜBE, BARAKA
1540. ıce BUZ
1541. ıce-cream DONDURMA
1542. ıcy ÇOK SOĞUK, BUZLU
1543. ıdea FİKİR
1544. ıdeal YETKİN, İDEAL
1545. ıdentical ÖZDEŞ, ÇOK BENZEYEN, AYNI
1546. ıdentify BELİRLEMEK, TANIMLAMAK, TANIMAK, BELİRTMEK
1547. ıdiot APTAL
1548. ıdle ATIL, BOŞ
1549. ıf EĞER
1550. ıgnition 1)TUTUŞMA, ATEŞLEME, ATEŞ ALMA 2)ATEŞLEME TERTİBATI1551. ıgnore ÖNEMSEMEMEK
1552. ıll HASTA, HASTALIK
1553. ıllegal KANUNSUZ
1554. ıllustrate RESİMLE GÖSTERMEK
1555. ımage HAYAL, İMAJ
1556. ımagination TASAVVUR, HAYAL
1557. ımagine TASAVVUR ETMEK, HAYAL ETMEK
1558. ımitate ÖRNEK ALMAK, TAKLİT ETMEK
1559. ımitation TAKLİT
1560. ımmediate ANINDA, DERHAL
1561. ımmense ÇOK BÜYÜK
1562. ımmigrate GÖÇMEN
1563. ımmoral AHLAKSIZ, EDEPSİZ
1564. ımpair BOZMAK
1565. ımpatient SABIRSIZ
1566. ımplement 1)YÜRÜRLÜĞE KOYMAK 2)ALET
1567. ımply İMA ETME
1568. ımpolite KABA, NAZİK DEĞİL
1569. ımport İTHAL ETMEK
1570. ımportance ÖNEM
1571. ımportant ÖNEMLİ
1572. ımpossible OLANAKSIZ
1573. ımpress ETKİLEMEK
1574. ımpress ETKİLEMEK
1575. ımpression ETKİ
1576. ımpressive ETKİLİ,ETKİLEYİCİ
1577. ımprove GELİŞMEK, İYİYE GİTMEK
1578. ımprovement GELİŞME
1579. ın 1.İÇİNDE, İÇERİ, İÇERDE, İÇERİYE  2.POPÜLER
1580. ın order to AMACIYLA, MAKSADIYLA
1581. ıncentive TEŞVİK
1582. ıncident OLAY (önemsiz olay)
1583. ıncidentally BUNUN YANINDA (=By the way)
1584. ınclude KAPSAMAK
1585. ıncome GELİR
1586. ıncorrect HATALI, YANLIŞ
1587. ıncrease ARTMAK
1588. ıncredible İNANILMAZ, BÜYÜLEYİCİ
1589. ındeed GERÇEKTEN
1590. ındefinite BELİRSİZ
1591. ındefinitely SONSUZ, SÜRESİZ
1592. ındemnify 1)TAZMİNAT ÖDEMEK, SÖZ VERMEK, ZARARI KARŞILAMAK
1593. ındemnity TAZMİNAT
1594. ındependent BAĞIMSIZ
1595. ındex İNDEX
1596. ındicate GÖSTERMEK, İŞARET ETMEK
1597. ındividual AYRI, BİREY, FERT, KİMSE
1598. ındoor EV İÇİNDE, İÇERDE
1599. ındorse ÇEKİ CIRO ETMEK,ONAYLAMAK
1600. ındustry ENDÜSTRİ


1601. ınevitable KAÇINILMAZ, HERHALDE OLAN
1602. ınferior AŞAĞILIK
1603. ınfinite SONSUZ
1604. ınflammable ATEŞ ALABİLİR
1605. ınflate ŞİŞMEK
1606. ınflation ENFLASYON
1607. ınflexible EĞİLMESİ ZOR, BÜKÜLMEZ, İNATÇI
1608. ınfluence ETKİ, ETKİLEMEK
1609. ınform BİLGİ VERMEK
1610. ınformal RESMİ OLMAYAN,GAYRI RESMİ
1611. ınformation BİLGİ, ENFORMASYON
1612. ınitial İLK HARF, BİRİNCİ, BAŞTAKİ,PARAF
1613. ınitiative İLK HAREKET,BAŞLATMA,İNSİYATİF(Take the initiative)
1614. ınject ŞIRINGA YAPMAK
1615. ınjure İNCİTMEK
1616. ınk MÜREKKEP
1617. ınn 1.HAN  2.MOTEL
1618. ınnocent SUÇSUZ, MASUM
1619. ınquire ARAŞTIRMAK
1620. ınquiry SORU
1621. ınsect BÖCEK
1622. ınsecure EMNİYETSİZ
1623. ınside İÇERİSİ
1624. ınsist ISRAR ETMEK
1625. ınsolvent MÜFLİS
1626. ınspect İNCELEMEK
1627. ınspector MÜFETTİŞ
1628. ınspire AKLA, FİKRE GETİRME, ESİNLEME, İLHAM GELMESİ
1629. ınstall YERLEŞTİRMEK
1630. ınstance ÖRNEK
1631. ınstant HIZLI,DERHAL
1632. ınstead of YERİNE
1633. ınstitute ENSTİTÜ,KURULUŞ
1634. ınstruction YÖNERGE;TALİMAT
1635. ınstrument ENSTRÜMAN
1636. ınsulate İZOLE ETMEK
1637. ınsult HAKARET ETME, ONUR KIRMA
1638. ıntangible MANEVİ,MADDİ OLMAYAN,INTANGIBLE ASSET=MADDİ,VARLIK
1639. ıntelligent ZEKİ
1640. ıntend PLANLAMAK, MAKSAT, NİYET
1641. ıntense DERİN ÜZÜNTÜ, GÜÇLÜ DUYGU
1642. ıntensive YOĞUN (Labour intensive:Emek yoğun)
1643. ıntention PLAN
1644. ınterest 1.İLGİ DUYMAK, ENTERESE OLMAK 2. FAİZ
1645. ınteresting İLGİNÇ
1646. ınterfere 1)KARIŞMA MÜDAHELE ETME 2)PARAZİT YAPMA (tv,radyo)
1647. ıntermediate ARADA
1648. ınternational ULUSLARARASI
1649. ınterpret ÇEVİRİ, YORUMLAMAK
1650. ınterrupt DURDURMAK, KESMEK(bir süre için), ARAYA GİRMEK1651. ınterval ARALIK, ARA
1652. ınterview RÖPORTAJ, GÖRÜŞME
1653. ıntestines BAĞIRSAKLAR
1654. ınto İÇİNE
1655. ıntroduce TANIŞTIRMAK
1656. ınvade İSTİLA ETMEK
1657. ınvalid GEÇERSİZ
1658. ınvent İCAT ETMEK, YARATMAK
1659. ınvest YATIRIM YAPMAK
1660. ınvestigate ARAŞTIRMA YAPMAK,ÇALIŞMAK
1661. ınvite DAVET ETMEK
1662. ınvoice FATURA
1663. ınvolve İŞE DALMAK,KARIŞMAK,GEREKTİRMEK,İÇERMEK
1664. ıron 1.DEMİR  2.ÜTÜ
1665. ıronically TAM AKSİ OLMA,İNADINA(İnadına tatilde yağmur yağdı.)
1666. ırregular DÜZENSİZ
1667. ırritate KIZDIRMAK, SİNİRLENDİRMEK, TAHRİŞ ETMEK (deri vb.)
1668. ısland ADA
1669. ıssue 1.BASKI 2.KONU 3.VERMEK
1670. ıt O (cansız ve üçüncü tekil şahıs zamiri)
1671. ıtch KAŞINDIRMAK
1672. ıtem BİRİM
1673. jack 1)KRİKO 2)VALE (Oyun kağıdında) 3)TORPİL YAPTIRMAK
1674. jackal ÇAKAL
1675. jacket CEKET
1676. jaguar JAGUAR
1677. jail HAPİS
1678. jam 1.REÇEL 2.SIKIŞIKLIK  (tfaffic jam )
1679. january OCAK ( ayı )
1680. jar KAVANOZ
1681. jaw 1.ÇENE KEMİĞİ  2.ÇENE ÇALMAK,KONUŞMAK
1682. jazz CAZ
1683. jealous KISKANÇ
1684. jeans JİN, KOT PANTOLON (Pamuklu)
1685. jelly JÖLE
1686. jellyfish DENİZANASI, MEDÜS, SU MEDÜSÜ
1687. jet JET, FIŞKIRMAK
1688. jewel MÜCEVHER
1689. job İŞ
1690. jockey COKEY
1691. join BİRLEŞTİRMEK, BİRLEŞMEK
1692. joint BİRLEŞİK
1693. joke ŞAKA
1694. jolly ÇOK
1695. journal GAZETE,DERGİ
1696. journalist GAZETECİ
1697. journey YOLCULUK
1698. joy MUTLULUK,EĞLENCE
1699. jubilee JÜBİLE
1700. judge 1.HAKİM  2.YARGILAMAK


1701. judgement YARGI
1702. juice SU (meyve suyu v.s.)
1703. july TEMMUZ
1704. jump SIÇRAMAK, ATLAMAK
1705. june HAZİRAN
1706. jury JÜRİ
1707. just 1.YALNIZ  2.HEMEN ŞİMDİ
1708. justice ADALET
1709. keen KESKİN (Keen on:hoşlanmak)
1710. keep KORUMAK, TUTMAK, DEVAM ETMEK
1711. ketchup KETÇAP
1712. key ANAHTAR
1713. kick TEKME, TEKMELEMEK
1714. kid 1.ÇOCUK  2.DALGA GEÇMEK  3.GENÇ KEÇİ
1715. kidnap ZORLA KAÇIRMAK (İnsan, hayvan vb.)
1716. kidney BÖBREK
1717. kill ÖLDÜRMEK
1718. kin AİLE, AKRABA
1719. kind 1. İYİ, DOST, SEVGİLİ 2.ÇEŞİT, TÜR
1720. king KRAL
1721. kingdom KRALLIK
1722. kiss ÖPÜCÜK, ÖPMEK
1723. kitchen MUTFAK
1724. knee DİZ, DİZ ÇÖKMEK
1725. knife BIÇAK
1726. knight SİLAHŞÖR, ŞOVALYE, SATRANÇTA AT
1727. knob TOKMAK, TUTACAK
1728. knock VURMAK (kapıya vurmak)
1729. knot DÜĞÜM, DÜĞÜM ATMAK
1730. know BİLMEK
1731. knowledge BİLGİ
1732. label ETİKET
1733. laboratory LABORATUVAR
1734. labour İŞ(elle yapılan zor iş),İŞGÜCÜ
1735. lack EKSİKLİK
1736. ladder MERDİVEN
1737. ladle KEPÇE (Yemek)
1738. lady HANIMEFENDİ
1739. lake GÖL
1740. lamb KUZU, KUZU, KOYUN ETİ
1741. lame TOPAL
1742. lamp LAMBA
1743. lamppost SOKAK LAMBASI
1744. lampshade ABAJUR
1745. land KARA,ARAZİ
1746. land İNİŞ YAPMAK, KONMAK (uçak v.s.)
1747. landlady EVSAHİBİ BAYAN, EVİNİ KİRAYA VEREN
1748. lane DAR YOL, ŞERİT (Oto yolda vb.)
1749. language DİL ( yabancı dil v.b )
1750. large GENİŞ1751. lash KAMÇI, BİRŞEYİ ANİ VE HIZLI SALLAMAK
1752. last SON, SONUNDA, GEÇMİŞ
1753. last DEVAM ETMEK, SÜRMEK, YETERLİ OLMAK
1754. late 1.GEÇ  2.SONU (late september=eylül sonu v.b)
1755. laugh GÜLMEK
1756. launch BİRŞEYE BAŞLAMAK, ROKET FIRLATMAK
1757. laundry YIKANACAK ÇAMAŞIR, ÇAMAŞIRHANE
1758. laundry-basket ÇAMAŞIR SEPETİ
1759. lavatory TUVALET
1760. law YASA, KANUN
1761. lawful YASAL
1762. lawyer AVUKAT
1763. lay KOYMAK(bir şeyin üstüne), YATIRMAK
1764. lazy TEMBEL
1765. lead 1.KURŞUN (metal)  2.KURŞUN KALEM UCU
1766. lead ÖNDERLİK ETMEK,ÖNDE GİTMEK,  YOL GÖSTERMEK
1767. leader ÖNDER, LİDER
1768. leadership ÖNDERLİK
1769. leaf YAPRAK
1770. league BİRLİK, LİG
1771. leak AKINTI, SIZMAK
1772. lean 1.İNCE, YAĞSIZ 2.EĞİLMEK YASLANMAK
1773. learn ÖĞRENMEK
1774. lease BELİRLİ BİR ZAMAN İÇİN KİRALAMA
1775. least EN AZ
1776. leather DERİ
1777. leave TERK ETMEK
1778. lecture DERS, KONFERANS VERMEK
1779. left 1.SOL 2.KALAN
1780. leg BACAK
1781. legacy MİRAS
1782. legal YASAL
1783. lemon LİMON
1784. lend ÖDÜNÇ VERMEK
1785. length UZUNLUK
1786. lens LENS
1787. less DAHA AZ
1788. lesson DERS
1789. let BIRAKMAK
1790. letter MEKTUP, HARF
1791. letter box MEKTUPLUK
1792. lettuce SALATA, KIVIRCIK
1793. level DÜZEY, SEVİYE
1794. lever KALDIRAÇ, MANİVALA
1795. liar YALANCI
1796. liberal LİBERAL
1797. liberty SERBEST OLMAK
1798. library KİTAPLIK, KÜTÜPHANE
1799. licence LİSANS (ehliyet v.b )
1800. lick YALAMAK


1801. lid KAPAK
1802. lie YALAN, YALAN SÖYLEMEK
1803. lie YATMAK
1804. life YAŞAM, HAYAT
1805. lift 1.ASANSÖR 2.YUKARI KALDIRMAK
1806. light 1.IŞIK 2.AÇIK (renklerde) 3.HAFİF
1807. lighter ÇAKMAK
1808. like 1. HOŞLANMAK  2.GİBİ
1809. likely BÜYÜK OLASILIKLA
1810. limit HAT, SINIR, LİMİT
1811. line ÇİZGİ, SATIR, SIRA
1812. link BİRLEŞTİRMEK
1813. lip DUDAK
1814. liquid SIVI
1815. liquidate TASFİYE ETMEK, ÖLDÜRME, KURTULMAK, BAŞINDAN ATMAK
1816. list LİSTE
1817. listen DİNLEMEK
1818. literature EDEBİYAT
1819. litter ÇÖP,DAĞINIKLIK
1820. little KÜÇÜK
1821. live CANLI
1822. live YAŞAMAK
1823. liver KARACİĞER
1824. lives YAŞAMLAR
1825. living YAŞAM BİÇİMİ
1826. load YÜK, YÜKLEMEK,SİLAH DOLDURMAK
1827. loaf BÜTÜN EKMEK, VAKTİ BOŞA GEÇİRMEK
1828. loan ÖDÜNÇ VERMEK, BORÇ VERMEK, BORÇ
1829. lobster İSTAKOZ
1830. local BÖLGESEL, YEREL
1831. locate KURMAK,YERLEŞTİRMEK
1832. lock KİLİTLEMEK, KİLİT
1833. lonely YALNIZ, KİMSESİZ
1834. long UZUN
1835. look BAKMAK, BAKIŞ
1836. loose BOL, BAĞSIZ
1837. lorry KAMYON
1838. lose KAYBETMEK
1839. loss KAYIP, ZARAR
1840. lot ÇOK
1841. loud YÜKSEK SESLİ
1842. love SEVGİ;AŞK
1843. lovely SEVİMLİ
1844. low ALÇAK, DÜŞÜK
1845. lower AŞAĞIYA İNDİRMEK
1846. loyal SADIK
1847. loyalty SADAKAT,BAĞLILIK
1848. luck ŞANS
1849. lucky ŞANSLI
1850. luggage VALİZ, YÜK1851. lunch ÖĞLE YEMEĞİ
1852. lung AKCİĞER
1853. luxury LÜKS
1854. machine MAKİNE
1855. machine-gun MAKİNELİ TÜFEK
1856. mad DELİ
1857. madam MADAM, BAYAN
1858. magazine 1)SİLAH DEPOSU 2)MAGAZİN 3)ŞARJÜR (SİLAHIN)
1859. magic BÜYÜ
1860. magnet MIKNATIS
1861. magnificent AZAMET, İHTİŞAM
1862. magnifying-glass BÜYÜTEÇ
1863. maid KADIN HİZMETÇİ
1864. mail POSTA
1865. main ANA, ESAS
1866. maintain 1)BAKIM ONARIM 2)ESKİ HALİNDE KORUMA 3)DESTEKLEME
1867. major 1)BÜYÜK, ÖNEMLİ 2)BİNBAŞI (ORDUDA)
1868. majority ÇOĞUNLUK
1869. make 1.YAPMAK  2.ÇEŞİT
1870. make-up 1.MAKYAJ  2.UYDURMAK
1871. male ERKEK
1872. man ADAM
1873. manage YÖNETMEK, KONTROL ETMEK
1874. management YÖNETİM, İDARE
1875. manager YÖNETİCİ, MENAJER
1876. maniac MANYAK
1877. manner TAVIR, GÖRGÜ
1878. manual EL İLE YAPILAN
1879. manufacture ÜRETMEK (Fab. vb)
1880. many BİRÇOK
1881. map HARİTA
1882. march 1.MARŞ 2.YÜRÜYÜŞ 3.MART (ayı)
1883. margin MARJ, KATKI
1884. mark İŞARETLEMEK, İŞARET
1885. market PAZAR, PİYASA
1886. marmalade MARMELAT
1887. marry EVLENMEK
1888. marvellous ŞAHANE, HARİKA
1889. mask MASKE
1890. mass KÜTLE, KİTLE, KALABALIK
1891. massacre KATLİAM, KATLİAM YAPMAK
1892. massive ÇOK BÜYÜK VE AĞIR
1893. master UZMAN, ŞEF, SAHİP, HOCA
1894. mat HASIR, PASPAS
1895. match 1.UYMAK, UYUŞMAK 2.MAÇ 3.KİBRİT
1896. mate ARKADAŞ
1897. material MALZEME, KUMAŞ
1898. mathematics MATEMATİK
1899. matter 1.MESELE  2.ÖNEMLİ OLMAK
1900. mattress YATAK, SEDİR


1901. mature 1)OLGUN,ERGİN(Hayvan,meyve,insan)2)VADESİ GELEN(Ödem
1902. maturity OLGUNLUK ZAMANI, VADE ZAMANI
1903. maximum MAKSİMUM, AZAMİ
1904. may 1.MAYIS 2.MAY BE = BELKİ
1905. me BANA, BEN
1906. meadow ÇAYIR, MERA
1907. meal YEMEK
1908. mean 1.ANLAMINA GELMEK,İSTEMEK,PLANLAMAK 2.CİMRİ
1909. mean ORTALAMA
1910. meaning ANLAM
1911. means 1.STİL, YOL, YARDIM  2.PARA
1912. meantime BU ARADA
1913. meanwhile BU ARADA, AYNI ANDA
1914. measure ÖLÇÜ
1915. meat ET
1916. mechanic MEKANİK
1917. mechanic 1)MAKİNİST,MAKİNA USTASI2)EL SANATLARINA AİT3)MEKANİ
1918. medal MADALYA
1919. medical TIBBİ
1920. medicine İLAÇ, TIP
1921. meet BULUŞMAK, KARŞILAMAK
1922. meeting TOPLANTI, MİTİNG
1923. melody EZGİ, MELODİ
1924. melon KAVUN
1925. melt ERİMEK
1926. member ÜYE
1927. memorable UNUTULMAYACAK
1928. memorandum NOT
1929. memorial BİR KİŞİNİN ANISINA YAPILAN YAPIT
1930. memorize EZBERLEMEK
1931. memory HAFIZA
1932. men ADAMLAR
1933. mend TAMİR ETMEK
1934. mental ZİHİNSEL
1935. mention BAHSETMEK
1936. merchant TÜCCAR
1937. mercy MERHAMET
1938. mere SADECE,YALNIZCA
1939. merely SADECE, ANCAK
1940. merge BİRLEŞEREK KAYBOLMA, KONSOLİDASYON (Şirket, devlet)
1941. merit HAKETMEK, DEĞMEK
1942. merry MUTLU
1943. mess KARGAŞALIK,DAĞINIKLIK
1944. message MESAJ
1945. metal METAL
1946. meter ÖLÇEK
1947. method METOT
1948. metre METRE
1949. mice FARELER
1950. middle ORTA1951. midnight GECE YARISI (24:00)
1952. might 1)KUVVET,KUDRET 2)BELKİ (Might be:Az ihtimalli.)
1953. mike MİKROFON
1954. mild 1)HAFİF 2)YUMUŞAK 2)ILIK
1955. military ASKERİ
1956. milk SÜT
1957. mill 1.DEĞİRMEN 2.İMALATHANE
1958. millet DARI
1959. millionaire MİLYONER
1960. mimic TAKLİT ETMEK (birini)
1961. mince KIYMA (Et vb.), KIYMAK
1962. mind AKIL
1963. mind BİRİNE BAKMAK,DERT ETMEK
1964. mine 1.BENİM 2.MADEN OCAĞI 3.MAYIN
1965. minimum ENAZ
1966. minister 1.BAKAN 2.BÜYÜKELÇİ YARDIMCISI
1967. minor ÖNEMSİZ, UFAK, MİNÖR
1968. minority AZINLIK
1969. minus EKSİ  ( - )
1970. minute 1.DAKİKA 2.ÇOK KÜÇÜK 3.ZABIT
1971. miracle MUCİZE
1972. mirror AYNA
1973. miser HASİS, CİMRİ
1974. miserable SEFİL
1975. misery SEFALET
1976. mislay NEREYE KOYDUĞUNU UNUTMAK
1977. miss 1.ÖZLEMEK 2.KAÇIRMAK,KAYIP
1978. miss BAYAN
1979. missile FÜZE, FIRLATILAN CİSİM
1980. mission ÖZEL BİR GÖREV İÇİN YOLCULUK,MİSYON
1981. mistake HATA
1982. misunderstand YANLIŞ ANLAMAK
1983. mix KARIŞTIRMAK, KARIŞMAK
1984. mobile OYNAK,HAREKETLİ
1985. model MODEL (model araba,manken v.b)
1986. moderate ILIMLI, ORTADA
1987. modern MODERN, ÇAĞDAŞ
1988. modest ALÇAKGÖNÜLLÜ, ILIMLI
1989. moisture NEM
1990. mole 1)KÖSTEBEK 2)VÜCUTTAKİ BEN
1991. moment AN
1992. monday PAZARTESİ
1993. money PARA
1994. monkey MAYMUN
1995. month AY (takvim ayı)
1996. monument ANIT, ABİDE
1997. mood MİZAÇ, RUH HALİ
1998. moon AY
1999. moral AHLAK
2000. morale MORAL


2001. more DAHA FAZLA
2002. morning SABAH
2003. mortgage İPOTEK
2004. mosque CAMİ
2005. mosquito SİVRİSİNEK
2006. moss YOSUN (Nemli yerlerde oluşan)
2007. most EN ÇOK
2008. mother ANNE
2009. motion HAREKET, ÖNERME
2010. motive 1)MOTİVLENMEK 2)GÜDÜ
2011. motor MOTOR
2012. mountain DAĞ
2013. mouse FARE
2014. mouth AĞIZ
2015. move HAREKET ETMEK, ETTİRMEK
2016. movement HAREKET
2017. much ÇOK (miktarca)
2018. mud ÇAMUR
2019. mud-guard ÇAMURLUK
2020. multiply ÇARPMAK, ÇOĞALMAK
2021. murder CİNAYET
2022. murmur MIRILDANMAK,UĞULTU
2023. muscle PAZU, KAS
2024. museum MÜZE
2025. mushroom MANTAR
2026. music MÜZİK
2027. muslim MÜSLÜMAN
2028. must ZORUNLULUK
2029. mustard HARDAL
2030. mute 1)SESİZ 2)DİLSİZ
2031. mutter MIRILDANMAK, KISIK SESLE SÖYLENMEK
2032. mutual MÜŞTEREK,İKİ TARAFLI (mutual friend=ortak arkadaş)
2033. my BENİM
2034. mystery ESRAR, BİLİNMEZLİK
2035. nail 1.TIRNAK  2.ÇİVİ
2036. name İSİM
2037. napkin PEÇETE
2038. narrate ANLATMAK, SÖYLEMEK
2039. narrow DAR
2040. nasty PİS, KÖTÜ KOKULU, HOŞ OLMAYAN
2041. nation ULUS
2042. national ULUSAL
2043. native YERLİ (her native language)
2044. natural DOĞAL
2045. nature DOĞA
2046. naughty YARAMAZ (naughty child = yaramaz ρocuk)
2047. near YAKIN
2048. necessary GEREKLİ
2049. necessity GEREKLİLİK
2050. neck BOYUN, ENSE2051. need GEREKSİNİM, İHTİYAÇ
2052. needle İĞNE, ŞİŞ
2053. needless LÜZUMSUZ
2054. neglect İHMAL ETMEK
2055. negotiate GÖRÜŞMEK,MÜZAKERE
2056. neighbour KOMŞU
2057. neither HİÇBİRİ
2058. neither...nor... NE O..NE ÖBÜRÜ
2059. nephew YEĞEN (erkek)
2060. nervous SİNİRLİ
2061. nest YUVA, KUŞ YUVASI
2062. net 1.AĞ  2.NET (brütün tersi)
2063. network ŞEBEKE,ÇALIŞMA AĞI
2064. never HİÇBİR ZAMAN ,ASLA
2065. nevertheless BUNA RAĞMEN, HALA, AMA
2066. new YENİ
2067. news HABER
2068. newspaper GAZETE
2069. next EN YAKIN, BİR SONRAKİ, ERTESİ
2070. nice HOŞ
2071. nickname TAKILMIŞ AD, LAKAP
2072. niece YEĞEN (kız)
2073. night GECE
2074. nightmare KABUS
2075. nil SIFIR, BOŞLUK
2076. no HAYIR
2077. noble SOYLU
2078. nobody HİÇ KİMSE
2079. noise GÜRÜLTÜ
2080. nominate 1)ADAY GÖSTERMEK(Başkan v.b) 2)ATAMAK,GÖREVLENDİRME
2081. none HİÇBİRİSİ
2082. nonsense SAÇMA
2083. noon ÖĞLE ZAMANI
2084. normal NORMAL
2085. north KUZEY
2086. nose BURUN
2087. not DEĞİL
2088. note 1. NOT 2.KAĞIT PARA 3. NOTA
2089. nothing HİÇBİR ŞEY
2090. notice DUYURU, DİKKATİNİ ÇEKMEK
2091. notorious KÖTÜ ÜNLÜ, KÖTÜ ÜN
2092. novel ROMAN
2093. november KASIM
2094. now ŞİMDİ
2095. nowadays BUGÜNLERDE
2096. nowhere HİÇ BİRYER
2097. nude ÇIPLAK
2098. nuisance SIKINTI, DERT
2099. number SAYI, NUMARALANDIRMAK
2100. nurse HEMŞİRE, HASTABAKICI


2101. nut 1.KURUYEMİŞ (fındık v.b) 2.SOMUN
2102. nylon NAYLON
2103. oak MEŞE
2104. oar KÜREK
2105. oasis VAHA
2106. obey SÖZ DİNLEMEK, İTAAT ETMEK
2107. object İTİRAZ ETMEK
2108. object NESNE, OBJE, AMAÇ
2109. oblige 1)ZORUNLU KILMAK 2)MİNETTAR KILMAK3)YAPMAK,SAĞLAMAK
2110. observation GÖZLEM
2111. observe GÖZLEM YAPMAK
2112. obtain TEDARİK ETMEK, SAĞLAMAK
2113. obvious AŞİKAR
2114. occasion VESİLE
2115. occupation 1.MESLEK  2.İŞGAL
2116. occupy İŞGAL ETMEK, OTURMAK, KAPLAMAK, MEŞGUL ETMEK
2117. occur OLMAK
2118. ocean OKYANUS
2119. october EKİM (ayı )
2120. odd TUHAF,ACAİP
2121. of İYELİK EKİ, NIN
2122. off YOK OLMAK, EKSİLMEK
2123. offence 1.YASADIŞI İŞ 2.SALDIRI, OFENS
2124. offend KIZDIRMAK, İNCİTMEK (birini)
2125. offer TEKLİF ETMEK
2126. office OFİS
2127. officer SUBAY, MEMUR
2128. official RESMİ
2129. often SIK SIK
2130. oil YAĞ, PETROL
2131. okay (ok) PEKİ, TAMAM
2132. old ESKİ, YAŞLI
2133. old-fashioned ESKİ MODA
2134. omelette OMLET
2135. omit ATLAMAK, HARİÇ BIRAKMAK
2136. on ÜZERİNDE
2137. once 1.BİR KEZ 2.BİR AN ÖNCE
2138. one BİR
2139. onion SOĞAN
2140. only SADECE, YALNIZCA
2141. open AÇIK, AÇMAK
2142. operate ÇALIŞMAK
2143. operation 1.OPERASYON  2.AMELİYAT
2144. operator OPERATÖR
2145. opinion DÜŞÜNCE
2146. opportunity FIRSAT
2147. opposite ZIT,TERS
2148. optimist İYİMSER
2149. option SEÇME, SEÇENEK, OPSİYON
2150. or VEYA2151. oral SÖZLÜ
2152. orange 1.PORTAKAL 2.TURUNCU
2153. orbit YÖRÜNGE
2154. orchard BOSTAN
2155. order 1.EMİR 2.SİPARİŞ 3.DÜZEN, SIRA
2156. ordinary SIRADAN, NORMAL
2157. organ 1.ORG 2.ORGAN 3.ORGANİZASYON, KURULUŞ
2158. organize ORGANİZE ETMEK
2159. origin KÖKEN, ORİJİN
2160. original ORJİNAL, İLK, YENİ
2161. other DİĞER
2162. otherwise 1.BAŞKA TÜRLÜ  2.YOKSA,AKSİ TAKTİRDE
2163. ought ..MELİ ..MALI EKİ
2164. our BİZİM
2165. out DIŞARI
2166. outline ANA HAT, ÖZETLEMEK
2167. out-of-date MODASI GEÇMİŞ, ESKİ
2168. output ÇIKTI
2169. outside DIŞARI
2170. oval OVAL
2171. oven FIRIN
2172. over 1.ÜSTÜNDE  2.BİTMEK
2173. overcome ÜSTESİNDEN GELMEK
2174. overdo FAZLA PİŞİRMEK, FAZLA YAPMAK
2175. overdue VADESİ GEÇMİŞ
2176. overtake GEÇMEK, SOLLAMAK
2177. overtime FAZLA MESAİ
2178. overwork FAZLA ÇALIŞMAK, AŞIRI ÇALIŞMAK
2179. owe BORÇLU OLMAK
2180. owl BAYKUŞ
2181. own SAHİP OLMAK
2182. owner SAHİP
2183. ox BOĞA
2184. oxygen OKSİJEN
2185. oyster İSTİRİDYE
2186. pack PAKETLEMEK
2187. packed KALABALIK, BİR SÜRÜ İNSAN
2188. packet PAKET
2189. page SAYFA
2190. pain ACI, AĞRI
2191. painful AĞRILI
2192. paint BOYAMAK, BOYA
2193. painter 1.RESSAM  2.BOYACI
2194. pair ÇİFT
2195. palace SARAY
2196. pale SOLUK,SOLGUN  (renk)
2197. palm 1)AVUÇ 2)PALMİYE AĞACI
2198. pan TAVA
2199. panel PANEL
2200. panic PANİK


2201. pants 1)DON 2)PANTOLON (AmE)
2202. paper 1.KAĞIT 2.GAZETE 3.EVRAK, KİMLİK
2203. parachute PARAŞÜT
2204. parade RESMİ GEÇİT
2205. paradise CENNET
2206. paragraph PARAGRAF
2207. parcel PARÇA
2208. pardon PARDON
2209. parent ANA BABA
2210. park 1.PARK 2.PARK ETMEK
2211. parliament PARLAMENTO
2212. parrot PAPAĞAN
2213. part KISIM, BÖLÜM ,AYIRMAK
2214. participate BAŞKALARIYLA BİRLİKTE ÇALIŞMA, OYNAMA, KATILMA
2215. particular YALNIZ, ÖZEL, TİTİZ
2216. partner 1.ORTAK  2.PARTNER
2217. part-time YARIM GÜN
2218. party PARTİ
2219. pass GEÇMEK, GEÇİRMEK
2220. passage PASAJ
2221. passenger YOLCU
2222. passive PASİF, EYLEMSİZ
2223. passport PASAPORT
2224. password PAROLA
2225. past GEÇMİŞ
2226. pasta MAKARNA (Hamurdan yapılan şeyler)
2227. paste BEYAZ TUTKAL, MACUN, HAMUR
2228. pastime HOŞ İYİ ZAMAN
2229. path PATİKA, KÜÇÜK YOL
2230. patience SABIR
2231. patient 1.SABIRLI 2.HASTA
2232. patrol DEVRİYE
2233. patron 1)DESTEKLEYİCİ KİŞİ 2)DEVAMLI MÜŞTERİ
2234. pause MOLA, ARA
2235. paw HAYVAN PENÇESİ
2236. pay ÖDEMEK
2237. payment ÖDEME
2238. pea BEZELYE
2239. peace BARIŞ
2240. peach ŞEFTALİ
2241. peak ZİRVE, TEPE
2242. peanut YER FISTIĞI
2243. pear ARMUT
2244. pearl İNCİ
2245. peasant ÇİFTÇİ, KÖYLÜ KESİM
2246. peculiar GARİP
2247. pedal PEDAL
2248. pedestrian YAYA GİDEN
2249. peel KABUK SOYMAK (Meyve)
2250. pen 1.AĞIL 2.TÜKENMEZ KALEM2251. penalty CEZA
2252. pencil KURŞUN KALEM
2253. penknife ÇAKI
2254. pension EMEKLİ MAAŞI
2255. people HALK
2256. pepper BİBER
2257. per HER
2258. perfect KUSURSUZ, YETKİN
2259. perform 1.ÇALIŞMAK 2.UYGULAMAK
2260. performance PERFORMANS
2261. perfume PARFÜM
2262. perhaps BELKİ
2263. peril BÜYÜK TEHLİKE
2264. period 1)ÇAĞ, DEVİR, PERİOD 2)ADET (hali)
2265. permanent DEVAMLI,SÜREKLİ
2266. permission İZİN
2267. permit 1.İZİN VERMEK 2.İZİN KAĞIDI
2268. person KİŞİ
2269. personality KİŞİLİK
2270. persuade İKNA ETMEK
2271. pessimist KÖTÜMSER
2272. petrol PETROL
2273. petrol station BENZİNCİ
2274. philosophy FİZOLOFİ
2275. phone TELEFON
2276. photo FOTOĞRAF
2277. physical FİZİKSEL
2278. piano PİYANO
2279. pick TOPLAMAK, SEÇMEK
2280. picket GREV GÖZCÜSÜ, FABRİKA ÖNÜNDE BEKLEME
2281. picnic PİKNİK
2282. picture RESİM
2283. pie PASTA, BÖREK
2284. piece PARÇA
2285. pigeon GÜVERCİN
2286. pile ÜST ÜSTE KOYMAK
2287. pill HAP
2288. pillow YASTIK
2289. pillowcase YASTIK KILIFI
2290. pilot PİLOT
2291. pin TOPLU İĞNE
2292. pincers 1)KERPETEN 2)KISKAÇ (Yengecin v.b.)
2293. pine ÇAM
2294. pineapple ANANAS
2295. pink PEMBE
2296. pioneer ÖNCÜ
2297. pipe 1.BORU 2.PİPO 3.FLÜT
2298. pistol TABANCA
2299. pity ACIMAK (What a pity : Ne yazık)
2300. place YER, YERLEŞTİRMEK


2301. plain AÇIK, ORTADA, DÜZ
2302. plan PLAN, PLANLAMAK
2303. plane UÇAK
2304. plant 1.BİTKİ, BİTKİ EKMEK  2.FABRİKA, TESİS
2305. plastic PLASTİK
2306. plate TABAK
2307. platform 1)PLATFORM, YÜKSEKÇE YER, KÜRSÜ 2)PERON
2308. play 1.OYNAMAK 2.ÇALMAK (bir müzik aletini)
2309. player OYUNCU, ÇALAN
2310. playground OYUN SAHASI
2311. pleasant KEYİFLİ, ZEVKLİ
2312. please 1.LÜTFEN  2.MUTLANDIRMAK
2313. pleasure ZEVK
2314. plenty ÇOK SAYIDA
2315. plough TOPRAĞI SÜRMEK
2316. plug FİŞ, BANYO TIKACI
2317. plum 1)ERİK 2)BONBON SEKERİ
2318. plumber MUSLUK TAMİRCİSİ
2319. plus ARTI
2320. pocket CEP
2321. poem ŞİİR
2322. poet ŞAİR, OZAN
2323. poetry ŞİİRLER, ŞAİRLİK, ŞİİRLE İLGİLİ
2324. point NOKTA, UÇ
2325. poison ZEHİR
2326. pole 1)KUTUP 2)DİREK, KAZIK
2327. police POLİS
2328. policy 1.POLİÇE  2.YÖNETİM İLKESİ, POLİTİKA
2329. polish PARLATMAK
2330. polite KİBAR
2331. political POLİTİK
2332. politician POLİTİKACI, POLİTİKAYLA UĞRAŞAN
2333. politics POLİTİK
2334. pool HAVUZ
2335. poor 1.YOKSUL 2.ZAVALLI
2336. population NÜFUS
2337. pork DOMUZ ETİ
2338. port LİMAN
2339. porter 1)HAMMAL 2)KAPICI
2340. position DURUM, KONUM
2341. positive 1.EMİN, KESİN  2.OLUMLU
2342. possess SAHİP OLMAK
2343. possession SAHİPLİK
2344. possibility OLASILIK
2345. possible OLASI, MÜMKÜN
2346. post 1.POSTA  2.İŞARET  3.DEVRİYE GEZMEK (askerde)
2347. postage POSTA ÜCRETİ
2348. pot TENCERE
2349. potato PATATES
2350. pour DÖKMEK, AKITMAK2351. poverty FAKİRLİK
2352. powder TOZ, PUDRA
2353. power GÜÇ
2354. powerful GÜÇLÜ
2355. practical PRATİK
2356. practice ALIŞTIRMA
2357. practise ALIŞTIRMA YAPMAK
2358. praise ÖVMEK
2359. pray DUA ETMEK
2360. predict TAHMİN ETMEK
2361. prefer YEĞLEMEK, TERCİH ETMEK
2362. pregnant HAMİLE
2363. preparation HAZIRLIK
2364. prepare HAZIRLAMAK
2365. presence VARLIK(bir yerde varlığı )
2366. present BURADA, MEVCUT, ŞİMDİKİ, ARMAĞAN
2367. present SUNMAK
2368. preserve KORUMAK,KONSERVE YAPMAK
2369. president BAŞKAN
2370. press 1.BASKI 2.ÜTÜLEME 3.BASIN
2371. press BASKI YAPMAK, BASMAK
2372. pressure BASINÇ, BASKI
2373. pretend GİBİ GÖZÜKMEK, TAKLİT YAPMAK
2374. pretty 1.SEVİMLİ  2.OLDUKÇA
2375. prevent KORUMAK
2376. previous ÖNCEKİ
2377. price FİYAT
2378. pride ONUR,GURUR
2379. primarily ANA OLARAK
2380. primary 1)ÖNCELERİ,ESKİDEN 2)ANA,BAŞ-Primary cause 3)İLK OKU
2381. primitive 1)İLKEL 2)BASİT, MODASI GEÇMİŞ
2382. prince PRENS
2383. principal 1.EN ÖNEMLİ 2.PRENSİP  3.ANA PARA (borçta)
2384. print 1.BASMAK(harfler vs.) 2.İZ
2385. priority ÖNCELİK
2386. prison HAPİS
2387. prisoner 1.MAHKUM 2.ESİR
2388. private ÖZEL
2389. prize ÖDÜL
2390. probable OLASI
2391. problem SORUN, PROBLEM
2392. process İŞLEM
2393. produce ÜRETMEK
2394. product ÜRÜN
2395. production ÜRETİM
2396. profession MESLEK
2397. profit KAR
2398. progress GELİŞME
2399. prohibit YASAKLAMAK
2400. promise SÖZ VERMEK


2401. promote 1)İLERLEME,TERFİ ETME 2)TANITIM(Ürün vb.Satış iρin)
2402. promotion TERFİ
2403. pronounce OKUNUŞUNU ÇIKARTMAK, TELAFFUZ ETMEK
2404. proof KANIT
2405. propeller 1)İLERİYE YÜRÜTEN ŞEY 2)VAPUR VEYA UÇAK PERVANESİ
2406. proper UYGUN, DOĞRU
2407. property MAL, MÜLK (bir işinin sahip olduğu), EŞYA
2408. proportion ORANTI
2409. proposal PLAN, ÖNERİ
2410. propose 1.PLANINI AÇIKLAMAK 2.EVLİLİK TEKLİF ETMEK
2411. protect KORUMAK
2412. protest PROTESTO
2413. proud GURURLU
2414. prove KANITLAMAK
2415. proverb ATA SÖZÜ
2416. provide SAĞLAMAK, TEDARİK ETMEK
2417. provocation KIŞKIRTMA
2418. provoke KIŞKIRTMAK, KIZDIRMAYA NEDEN OLMAK
2419. pub PAB, BİRAHANE
2420. public HALK  (puplıc sector=devlet sektörü )
2421. publicity İLAN, REKLAM, YAYINLAMA
2422. publish BASIM (bir yayını)
2423. pull ÇEKMEK
2424. pullover 1.KAZAK  2.ARABAYI DURDURMAK, KENARA ÇEKMEK
2425. pulse NABIZ, VURUŞ
2426. pump POMPA
2427. pumpkin KABAK
2428. punch 1.DELMEK 2.YUMRUKLAMAK
2429. punctual TAM ZAMANINDA
2430. punish CEZALANDIRMAK
2431. pupil 1.ÖĞRENCİ 2.GÖZBEBEĞİ
2432. puppet KUKLA
2433. puppy GENÇ KÖPEK
2434. purchase SATIN ALMAK
2435. pure SAF, TEMİZ
2436. purple MOR
2437. purpose AMAÇ
2438. purse KÜÇÜK EL ÇANTASI
2439. push İTMEK
2440. put KOYMAK
2441. puzzle BULMACA, PROBLEM
2442. pyjamas PİJAMA
2443. pyramid PİRAMİT
2444. qualified EHLİYETLİ, KALİFİYE
2445. quality NİTELİK, KALİTE
2446. quantity MİKTAR
2447. quarrel TARTIŞMAK, ATIŞMAK
2448. quarter ÇEYREK
2449. queen KRALİÇE
2450. question SORU, SORMAK2451. queue SIRA, KUYRUK
2452. quick ÇABUK
2453. quiet SESSİZ, SAKİN, HUZURLU
2454. quite HEMEN HEMEN, YAKLAŞIK OLARAK
2455. quiz KÜÇÜK TEST
2456. quota KOTA, KONTENJAN
2457. quote AKTARMA,  SÖYLEME
2458. rabbit TAVŞAN
2459. race IRK
2460. race YARIŞMAK
2461. radiator RADYATÖR
2462. rail RAY
2463. railing BAHCE PARMAKLIKLARI
2464. railway TREN YOLU
2465. rain YAĞMUR
2466. raincoat YAĞMURLUK
2467. raise 1.YÜKSELTMEK 2.ZAM YAPMAK 3.YETİŞTİRMEK
2468. rank 1.SIRA 2.RÜTBE 3.SOSYAL SINIF
2469. rapid ÇABUK, HIZLI
2470. rare NADİR
2471. rat SIÇAN
2472. rate 1.HIZ  2. ORAN
2473. rather EPEY, ÇOK DEĞİL
2474. raw 1.HAM 2.ÇİĞ
2475. razor USTURA, TRAŞ MAKİNESİ
2476. reach ERİŞMEK
2477. read OKUMAK
2478. ready HAZIR
2479. realize FARK ETMEK (idrak etmek )
2480. really GERÇEKTEN
2481. rear 1)YETİŞTİRMEK(insan,kuş,bitki) 2)ARKA,ARKA TARAF
2482. reason 1.NEDEN  2.AKIL
2483. reasonable MAKUL
2484. receipt MAKBUZ
2485. receive 1.ALMAK 2.KARŞILAMAK
2486. recent YAKIN ZAMANDA OLAN
2487. reception 1.RESMİ DAVET 2.RESEPSİYON
2488. recession DURAKLAMA, GERİLEME, EKONOMİDE DURGUNLUK
2489. recipe YEMEK TARİFİ
2490. recognize TANIMAK
2491. recollect HATIRLAMAK
2492. recommend TAVSİYE ETMEK
2493. record 1.KAYIT 2.PLAK 3.REKOR
2494. recover 1.İYİLEŞMEK 2.(kaybedilen bir şeyi) BULMAK
2495. red KIRMIZI, KIZIL
2496. reduce AZALTMAK
2497. referee HAKEM
2498. reflect YANSITMAK
2499. refreshments SANDOVİÇ, TOST, İÇECEK (Gar,istasyon gibi yerlerde)
2500. refrigerator BUZDOLABI


2501. refuge REFÜJ, GÜVENLİ YER
2502. refugee TEHLİKEDEN KAÇAN, KAZAZEDE
2503. refuse REDDETMEK
2504. regard 1.DİKKAT 2.DÜŞÜNCE 3.BAKMAK 4.İNANMAK
2505. region BÖLGE
2506. register 1)KÜTÜK,SİCİL,KAYIT 2)REGISTER POST=TAAHÜTLÜ MEKTUP
2507. regret ÜZGÜN OLMAK, PİŞMAN OLMAK
2508. regular DÜZENLİ, OLAĞAN
2509. regulation YÖNETMELİK, YASA
2510. reject KABUL ETMEMEK
2511. relation 1.İLİŞKİ 2.AKRABALIK
2512. relationship İLİŞKİ, İLETİŞİM
2513. relative 1.AKRABA 2.GÖRECELİ
2514. relax RAHATLAMAK, GEVŞEMEK
2515. release SERBEST BIRAKMAK, GEVŞETMEK
2516. relevant BAĞINTILI, KONUYLA İLİŞKİLİ
2517. reliable GÜVENİLİR
2518. relief RAHATLAMA
2519. relieve UZAKLAŞTIRMAK (ağrıyı v.s.)
2520. religion DİN
2521. reluctant İSTEKSİZ VE BUNDAN DOLAYI İŞİ YAPMAYI AĞIRDAN ALMAK
2522. remain 1.GERİYE KALMAK 2.YERİNDE DURMAK
2523. remark BELİRTMEK, AÇIKLAMA
2524. remarkable DİKKATE DEĞER
2525. remedy ÇARE
2526. remember UNUTMAMAK, ANIMSAMAK
2527. remind ANIMSATMAK
2528. remit 1)AFFETMEK,BAĞIŞLAMAK2)POSTAYLA PARA YOLLAMA-Havale
2529. remote UZAK
2530. remove UZAKLAŞTIRMAK
2531. rent KİRALAMAK
2532. repair ONARMAK
2533. repay GERİ ÖDEMEK
2534. repeat TEKRARLAMAK
2535. replace YENİDEN YERLEŞTİRMEK
2536. replacement YERLEŞTİRME
2537. reply YANITLAMAK, YANIT
2538. report RAPOR,  RAPOR ETMEK
2539. represent TEMSİL ETMEK
2540. representative TEMSİLCİ
2541. republic CUMHURİYET
2542. reputation İTİBAR,ÜN
2543. request RİCA ETMEK, RİCA
2544. require GEREKSİNMEK
2545. rescue KURTARMAK
2546. research ARAŞTIRMA
2547. resent HOŞLANMAMAK, KIZMAK
2548. reserve 1.REZERV 2.REZERVASYON YAPTIRMAK
2549. resident BÖLGEDE YAŞAYAN, OTURAN
2550. resign İSTİFA ETMEK2551. resist KARŞI KOYMAK
2552. respect SAYGI DUYMAK
2553. respectable SAYGIDEĞER
2554. respond CEVAP VERMEK
2555. responsible SORUMLU
2556. rest DİNLENMEK
2557. rest GERİYE KALAN
2558. restaurant RESTORAN, LOKANTA
2559. restore 1)GERİ VERME 2)YENİDEN KULLANIMA AÇMA
2560. restrict SINIRLAMAK
2561. result SONUÇ
2562. resume YENİDEN BAŞLAMAK
2563. retail PAREKENDE, PAREKENDE SATIŞ
2564. retaliation İNTİKAM, TEPKİ, MİSİLLEME
2565. retire EMEKLİ OLMAK
2566. return GERİ DÖNMEK
2567. revenge ÖÇ ALMAK, İNTİKAM
2568. reverse TERS, ARKA (reverse gear = geri vites)
2569. revise TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİP DÜZELTMEK
2570. revolution DEVRİM
2571. reward ÖDÜL
2572. rib KABURGA
2573. rice PİRİNÇ
2574. rich ZENGİN
2575. rid ATMAK, FIRLATMAK (To get rid of:başından atmak)
2576. ride ATA,BİSİKLETE BİNMEK
2577. ridiculous GÜLÜNÇ, SAÇMA
2578. rifle TÜFEK
2579. right 1.HAK 2.DOĞRU,HAKLI 3.SAĞ TARAF
2580. ring YÜZÜK, HALKA
2581. ring ÇALMAK(zil çalması), TELEFON ETMEK
2582. ripe OLGUN, HAM DEĞİL
2583. rise YÜKSELMEK
2584. risk RİSK
2585. risky RİSKLİ
2586. river NEHİR
2587. road YOL
2588. roar KÜKREME
2589. roast ROSTO, FIRINDA PİŞİRMEK
2590. rob 1.SOYGUN YAPMAK
2591. rock 1.KAYA  2.SALLANMAK
2592. rocket ROKET
2593. role ROL
2594. roll YUVARLANMAK
2595. roof ÇATI
2596. room ODA
2597. root KÖK
2598. rope HALAT, İP
2599. rose 1.GÜL 2.PEMBE
2600. rough KABA


2601. round YUVARLAK
2602. roundabout 1)DOLAMBAÇLI,DOLAYLI 2)ADA-Trafikte 3)YAKLAŞIK OLARA
2603. route ROTA
2604. row 1.SIRA 2.GÜRÜLTÜ
2605. row KÜREK ÇEKMEK
2606. royal KRALİYETE AİT
2607. rub SÜRMEK, SÜRTMEK, OVMAK
2608. rubber 1)LASTİK, KAUÇUK 2)SİLGİ
2609. rubbish 1.ÇÖP 2.SAÇMA
2610. rude KABA
2611. rug KÜÇÜK HALI, KİLİM
2612. ruin HARABE, YIKIM, MAHVETME
2613. rule 1.YÖNETMEK 2.KURAL
2614. ruler 1.KURAL KOYUCU, YÖNETİCİ  2.CETVEL
2615. rumble GÜRLEMEK
2616. run 1.KOŞMAK 2.ÇALIŞTIRMAK (fabrika,şirket v.b)
2617. runaway 1.KAÇAK 2.KONTROL DIŞI (runaway increase in prices)
2618. rush ÇABUK DAVRANMAK
2619. rust PAS
2620. sabotage SABOTAJ
2621. sack ÇUVAL
2622. sack KOVMAK, İSTİFAYA ZORLAMAK
2623. sacrifice KURBAN, FEDAKARLIK
2624. sad ÜZGÜN, MUTSUZ
2625. saddle EĞER
2626. safari SAFARİ, HAYVAN AVLAMA YOLCULUĞU
2627. safe 1.GÜVENLİ, EMİN 2.KASA
2628. safety-belt EMNİYET KEMERİ
2629. safety-pin ÇENGELLİ İĞNE
2630. sail DENİZ YOLCULUĞU
2631. sailor DENİZCİ
2632. sake HATIR, UĞRUNA
2633. salad SALATA
2634. salary MAAŞ
2635. sale SATIŞ
2636. salmon 1) SOM BALIĞI 2) SARIMSI, PEMBE RENK
2637. saloon 1)SALOON CAR = NORMAL ARABA 2)SALON 3)GEMİ SALONU
2638. salt TUZ
2639. salute SELAM VERMEK (Askerυ)
2640. same AYNI, FARKSIZ
2641. sample ÖRNEK, NUMUNE
2642. sand KUM
2643. sandal SANDALET
2644. sandpaper 1) ZIMPARA KAĞIDI 2) ZIMPARALAMAK
2645. sandwich SANDVİÇ
2646. satellite UYDU
2647. satin SATEN, ATLAS
2648. satisfy TATMİN ETMEK
2649. saturday CUMARTESİ
2650. saucepan TAVA2651. sausage SOSİS
2652. savage VAHŞİ,YABANİ,YIRTICI
2653. save 1.KORUMAK  2.TASARRUF ETMEK
2654. savour TAT, LEZZET, ÇEŞNİ
2655. saw 1)TESTERE 2)GÖRMEK (See?nin past tens?i)
2656. saxophone SAKSAFON
2657. say DEMEK, SÖYLEMEK
2658. scale 1.ÖLÇEK 2.TART
2659. scandal SKANDAL
2660. scarce KIT
2661. scare KORKUTMAK
2662. scarf ATKI
2663. scene OLAYIN GEÇTİĞİ YER, MANZARA, TİYATRONUN BİR SAHNESİ
2664. scheme PLAN, PROJE
2665. scholarship BURS
2666. school OKUL
2667. science BİLİM
2668. scissors MAKAS
2669. scone BİR ÇEŞİT ÜZÜMLÜ EKMEK VE TEREYAĞ
2670. score SKOR
2671. scorpion AKREP
2672. scramble 1)ÇIRPMAK 2)HIZLI HAREKET VEYA TIRMANIŞ
2673. scrape KAZIMAK, SÜRTMEK, ARTIK, PİSLİK
2674. scratch 1.TIRMALAMAK 2.KAŞIMAK
2675. scream ÇIĞLIK
2676. screen 1.EKRAN 2.PERDE, PERDELEMEK
2677. screw VİDALAMAK, VİDA, KAZIKLAMAK
2678. scruff 1)ENSE 2)KİRLİ,PASAKLI İNSAN
2679. sea DENİZ
2680. seal 1)MÜHÜRLEMEK, (Kutu,mektup,kapı vb.) 2)FOK BALIĞI
2681. search ARAŞTIRMAK
2682. seashore DENİZ KIYISI
2683. seaside DENİZ KENARI
2684. season MEVSİM, SEZON
2685. seat OTURULACAK YER
2686. seat-belt EMNİYET KEMERİ
2687. second 1.SANİYE  2.İKİNCİ
2688. second-rate İKİNCİ DERECE, KALİTE
2689. secret GİZ, SIR
2690. secretary SEKRETER
2691. section KISIM, BÖLÜM
2692. secure EMNİYETLİ, SAĞLAM
2693. see 1.GÖRMEK 2.FARK ETMEK 3.ANLAMAK
2694. see over İMTİHAN ETMEK, ÇEK ETMEK
2695. seed 1.TOHUM 2.ÇEKİRDEK
2696. seek ARAMAK, SORUŞTURMAK
2697. seem GÖRÜNMEK
2698. segment DİLİM (Pasta, portakal), DİLİMLEMEK, BÖLMEK
2699. seize KAPMAK, HIZLA BİR ŞEYİ ELE GEÇİRMEK
2700. seldom ARA SIRA, SIK DEĞİL


2701. select SEÇMEK
2702. selection SEÇİM
2703. selfish BENCİL
2704. sell SATMAK
2705. semi YARI
2706. senate SENATO
2707. send GÖNDERMEK
2708. senior YAŞÇA VEYA KIDEMCE BÜYÜK
2709. sense DUYU
2710. senseless 1.APTALCA 2.BİLİNÇSİZ
2711. sensible AKILLI
2712. sensitive DUYARLI, ALINGAN
2713. sentence 1.CÜMLE 2.HÜKÜM GİYME,MAHKUM OLMA (A Life sentence)
2714. separate AYRI, AYIRMAK
2715. september EYLÜL
2716. sergeant ÇAVUŞ
2717. serial SERİ (T.V ,radyo,hikaye v.b )
2718. serious CİDDİ
2719. sermon VAAZ
2720. servant HİZMETÇİ
2721. serve 1.HİZMET ETMEK 2.SERVİS YAPMAK
2722. service SERVİS
2723. serviette PEÇETE
2724. set AYARLAMAK, YERLEŞTİRMEK, HAZIRLAMAK
2725. set off, out t  SEYAHATE BAŞLAMK, YOLA ÇIKMAK
2726. set on ATAK
2727. settle 1.DURUP DİNLENMEK 2.ALIŞMAK 3.YERLEŞMEK
2728. settlement ANLAŞMA
2729. several BİR KAÇ
2730. severe SERT, CİDDİ
2731. sew DİKİŞ DİKMEK
2732. sex CİNSİYET, CİNS
2733. shade GÖLGE, GÖLGELEMEK
2734. shadow HARANLIK, GÖLGE
2735. shadow İZLEMEK (gizlice)
2736. shake SARSMAK
2737. shallow SIĞ
2738. shame UTANÇ
2739. shampoo ŞAMPUAN, BAŞ YIKAMAK
2740. shape ŞEKİL, FORM
2741. share PAYLAŞTIRMAK, PAYLAŞMAK, PAY
2742. shark KÖPEK BALIĞI
2743. sharp 1.KESKİN 2.TAM TAMINA 3.ZEKİ
2744. sharp shooter KESKİN NİŞANCI
2745. shave TIRAŞ
2746. sheep KOYUN, KOYUNLAR
2747. sheet 1.ÇARŞAF 2.İNCE TABAKA
2748. shelf RAF
2749. shell 1.KABUK 2.BOMBALAMAK
2750. shelter SIĞINMAK2751. shield KALKAN, KILIF
2752. shift 1)DEĞİŞTİRME 2)VARDİYE
2753. shine PARLAMAK, PARLATMAK
2754. ship GEMİ, GEMİYLE YOLLAMAK
2755. shirt GÖMLEK
2756. shock ŞOK, ŞOK ETMEK
2757. shoe AYAKKABI
2758. shoelace AYAKKABI BAĞI
2759. shoot 1.ATEŞ ETME,ŞUT ATMA 2.FİLM ÇEKME 3.TOMURCUK
2760. shoot down İMHA ETMEK, HAYIR CEVABI, OLUMSUZ
2761. shop DÜKKAN, ALIŞVERİŞ YAPMAK
2762. shopping ALIŞVERİŞ
2763. shore KIYI
2764. short 1.KISA  2.ANİDEN
2765. short cut KESTİRME
2766. shortage YOKLUK, KITLIK
2767. shortly 1.KISA BİR ZAMAN SONRA 2.KISACA
2768. shot ATIŞ
2769. shoulder OMUZ
2770. shout BAĞIRMAK
2771. show GÖSTERMEK, GÖSTERİ
2772. shower 1.DUŞ, DUŞ ALMAK 2.SAĞANAK YAĞMUR
2773. shrink ÇEKMEK, KÜÇÜLMEK
2774. shut KAPATMAK (kapı,pencere  v.b ) SHUT UP=SUS
2775. shy UTANGAÇ
2776. sick HASTA
2777. side 1.KENAR,YAN,TARAF SIDEEFFECT=YAN ETKİ 2.TARAF TUTMAK
2778. sigh DERİN NEFES ALMAK
2779. sight GÖRÜŞ
2780. sign 1.İŞARET 2.İMZALAMAK
2781. signal SİNYAL VERMEK, SİNYAL
2782. signature İMZA
2783. significant MANALI, ÖNEMLİ
2784. signpost İŞARET DİREĞİ
2785. silence 1.SESSİZLİK 2.SUSTURMAK
2786. silent SESSİZ, SAKİN
2787. silk İPEK
2788. silly BUDALA, APTAL
2789. silo SİLO, DEPO
2790. simplify BASİTLEŞTİRMEK
2791. sin GÜNAH
2792. since ŞİMDİYE KADAR
2793. since 1.?...DEN BERİ 2.ÇÜNKÜ
2794. sincere İÇTEN, SAMİMİ, SAHTE OLMAYAN
2795. sing ŞARKI SÖYLEMEK
2796. single 1.TEK 2.BEKAR 3.TEK KİŞİLİK
2797. singular ACAİP, TEK, EŞSİZ
2798. sink 1.BATMAK 2.EVYE
2799. sir EFENDİ
2800. siren SİREN


2801. sister 1.KIZ KARDEŞ 2.HEMŞİRE 3.RAHİBE
2802. sit OTURMAK
2803. situation DURUM
2804. size BÜYÜKLÜK
2805. skate BUZ PATENİ, PATEN AYAKKABISI
2806. skateboard KAY KAY
2807. skeleton İSKELET
2808. ski KAYAK, KAYAK YAPMAK
2809. skill YETENEK
2810. skim KÖPÜK, YAĞINI ALMAK (Süt, yoğurt), ANA FİKRİ ALMAK
2811. skin DERİ
2812. skirt ETEK
2813. skull KAFATASI
2814. sky GÖKYÜZÜ
2815. slang ARGO
2816. slave KÖLE
2817. sleep UYUMAK, UYKU
2818. sleepy UYKULU, SAKİN
2819. sleeve ELBİSE KOLU,SLEEVELESS = KOLSUZ (elbise,bluz v.b)
2820. slice DİLİM, DİLİMLEMEK
2821. slide KAYDIRAK (parkta), KAYDIRMAK
2822. slide DİA, SLAYT
2823. slight ÖNEMSİZ, KÜÇÜK
2824. slim İNCE, ZAYIF
2825. slim ZAYIFLAMAYA ÇALIŞMAK
2826. slip YUVARLANMAK, KAYMAK DÜŞMEK
2827. slipper TERLİK
2828. slope EĞİM
2829. slot UZUN, DÜZ DELİK, BOŞLUK, JETON KOYMA YERİ vb.
2830. slow YAVAŞ, YAVAŞLAMAK
2831. small KÜÇÜK, UFAK
2832. smart 1)AKILLI 2)AÇIKGÖZ 3)ŞIK
2833. smash ÇARPIP KIRMAK
2834. smell KOKU, KOKLAMAK
2835. smile GÜLÜMSEMEK
2836. smoke 1.TÜTÜN İÇMEK (sigara vb.) 2.TÜTMEK 3.DUMAN
2837. smooth DÜZGÜN, YUMUŞAK
2838. smuggle KAÇAKÇILIK (Gümrük,iρki,esrar v.b.)
2839. snack KÜÇÜK, HIZLI YENİLEN YEMEK
2840. snag PÜRÜZ
2841. snail SÜMÜKLÜBÖCEK
2842. snake YILAN
2843. sneeze HAPŞIRMAK
2844. sniff BURNUNU ÇEKMEK
2845. snore HORLAMAK
2846. snow KAR
2847. snub KÜÇÜMSEMEK,HAKİR GÖRMEK
2848. so 1.ÖYLEYSE, BU YÜZDEN 2.BU ŞEKİLDE 3.ÇOK
2849. so far ŞİMDİYE KADAR (=Up to now)
2850. soak ISLATMAK2851. soap SABUN
2852. soccer FUTBOL
2853. social SOSYAL
2854. society SOSYETE, ÇEVRE, TOPLUM
2855. sock 1)ÇORAP 2)VURMAK,KIRMAK 3)PUT A SOCK IN IT = SUSMAK
2856. socket SOKET, PRİZ
2857. sofa DİVAN , SOFA
2858. soft YUMUŞAK
2859. soil TOPRAK
2860. soldier ASKER
2861. solemn 1.CİDDİ 2.BAYILTICI
2862. solid KATI, SERT
2863. solidarity DAYANIŞMA
2864. solve ÇÖZÜM BULMAK, ÇÖZMEK
2865. some 1.BAZI, BİRKAÇ 2.YAKLAŞIK
2866. somebody BİRİSİ
2867. someone BİRİ
2868. sometimes BAZEN
2869. somewhere BİR YER
2870. son ERKEK ÇOCUK, OĞUL
2871. song ŞARKI
2872. soon YAKINDA (zaman açısından)
2873. sophisticated İNCELİKLİ SOSYAL HAYATTAN BİLGİSİOLAN,UKALA,KARIŞIK
2874. sore AĞRI VERİCİ
2875. sorrow ÜZÜNTÜ
2876. sorry ÜZGÜN
2877. sort ÇEŞİT
2878. sort SIRALAMAK
2879. soul RUH
2880. sound 1.SES 2.MANTIKLI 3.TOPLAM
2881. sound GİBİ GELMEK
2882. soup ÇORBA
2883. sour EKŞİ
2884. source KAYNAK
2885. south GÜNEY
2886. souvenir HATIRA
2887. sow TOPRAĞA EKMEK
2888. space 1.UZAY 2.BOŞLUK 3.YER
2889. spade 1.MAÇA (oyun kartlarında) 2.KÜREK
2890. span 1) İKİ LİMİT ARASINDAKİ ŞEY, ZAMAN VB. 2) KARIŞ
2891. spanner SOMUN SIKMA ALETİ(Adjustable spanner=İngiliz anahtar
2892. spare EKSTRA, FAZLA, BOŞ, YEDEK
2893. speak KONUŞMAK
2894. special 1.ÖZEL 2.EN İYİ
2895. spectacular GÖRÜLMEYE DEĞER
2896. spectator İZLEYİCİ (Maρ vb.)
2897. speech KONUŞMA
2898. speed HIZ, HIZLI GİTMEK
2899. speedometer HIZÖLÇER
2900. spell 1.HARFLERİ SÖYLEMEK  2.BÜYÜLÜ SÖZCÜKLER


2901. spend PARA HARCAMAK, HARCAMAK
2902. spice BAHARAT
2903. spider ÖRÜMCEK
2904. spill DÖKMEK,SAÇMAK (Sıvı)
2905. spiral SPİRAL
2906. spirit 1.RUH, RUHSAL DURUM, 2.ALKOLLÜ İÇKİ 3.İSPİRTO
2907. spit TÜKÜRMEK
2908. spite 1.RAĞMEN 2.BİRİSİNE ZARAR VERME İSTEĞİ
2909. splash SIÇRATMA
2910. splendid NEFİS, HARİKA
2911. split İKİYE BÖLMEK
2912. spoil 1.ZARAR VERMEK 2.ŞIMARTMAK
2913. spoon KAŞIK
2914. sport SPOR
2915. spot 1.KÜÇÜK YUVARLAK İŞARET 2.BEN (ciltteki) 3.LEKE
2916. spot 1.LEKELEMEK  2.TANIMAK,AYIRMAK
2917. spread YAYILMAK, YAYMAK
2918. spring 1.İLKBAHAR 2.YAY 3.ÜSTÜNE ATLAMAK 4.PINAR
2919. spy CASUS
2920. square KARE
2921. squash 1)BİR ÇEŞİT OYUN 2)SIKIŞMAK
2922. squeeze SIKIŞMAK, SIKIŞTIRMAK, SIKMAK
2923. stabilize DENGELEME,SAPTAMA
2924. stable 1)AHIR 2)İSTİKRARLI (Stable goverment)
2925. stadium STADYUM
2926. staff ELEMAN, MEMUR
2927. stage 1.EVRE SAFRA 2.SAHNE
2928. stain LEKELEMEK
2929. stair MERDİVEN
2930. stall 1)KÜÇÜK DÜKKAN, TEZGAH 2)VAKİT KAZANMA
2931. stamp PUL, DAMGA, DAMGALAMAK
2932. stamp AYAKLA BASMAK, EZMEK
2933. stand 1.AYAKTA DURMAK,BULUNMAK 2.STAND IN=DUBLÖRLÜK YAPMAK
2934. standard STANDART
2935. stapler ZIMBA (Tel)
2936. star YILDIZ
2937. stare UZUN SÜRE BAKMAK
2938. start BAŞLAMAK, BAŞLANGIÇ
2939. state 1.DEVLET 2.DURUM
2940. state SÖYLEMEK VEYA YAZMAK(bir şeyi)
2941. station İSTASYON, DURAK
2942. stationery KIRTASİYE
2943. statue HEYKEL
2944. stay KALMAK
2945. steady SABİT
2946. steak BONFİLE
2947. steal ÇALMAK
2948. steam BUHAR
2949. steel 1)ÇELİK 2)BÜYÜK GÜÇ
2950. steep 1)HIZLI YÜKSELME veya DÜŞME, GENİŞ AÇI 2)ÇOK FAZLA2951. steer DİDON, YÖNLENDİRMEK (bisiklet,motor,sandal,vs.)
2952. step 1.ADIM, ADIM ATMAK  2.ÜVEY
2953. step child ÜVEY ÇOCUK
2954. sterile 1)AMELİYATLA KISIR ETMEK 2)BAKTERİ
2955. sterilize KISIRLAŞTIRMA, MİKROPLARDAN ARITMA
2956. stethoscope GÖĞÜS DİNLEME CİHAZI, STETESKOP
2957. steward 1) ERKEK HOSTES 2) KAHYA (çiflik vb.)
2958. stick SOPA, BASTON
2959. stick YAPIŞTIRMAK, DEĞDİRMEK, YAPIŞMAK
2960. stiff KOLAY BÜKÜLMEYEN, SERT
2961. still 1.HAREKETSİZ, SAKİN  2.HALA
2962. stir 1.KARIŞTIRMAK (çay v.b)  2.HAREKET ETTİRMEK
2963. stock 1.STOK, STOK YAPMAK 2.HİSSE SENEDİ
2964. stock certificate HİSSE SENEDİ
2965. stocking KADIN ÇORABI
2966. stomach MİDE
2967. stone 1.TAŞ  2.MEYVE ÇEKİRDEĞİ  3.(6.3)Kg.
2968. stool TABURE
2969. stop STOP, DURMAK, NOKTA, DURAK
2970. store DÜKKAN, DEPOLAMAK
2971. storm FIRTINA
2972. story ÖYKÜ ,HİKAYE
2973. stove SOBA
2974. straight DÜZGÜN, EN KISA YOLDAN
2975. strain GERMEK, SÜZMEK, İNCİLTMEK, ÇOK GÜÇ, ZOR
2976. strainer SÜZGEÇ
2977. strange GARİP, TUHAF
2978. strap TUTACAK, ASKI (Elbise, Ayakkabı)
2979. straw 1.SAMAN  2.KAMIŞ (bardak için v.b)  3.HASIR
2980. strawberry ÇİLEK
2981. stream IRMAK
2982. street CADDE
2983. strength GÜÇ, KUVVET
2984. stress BASTIRMAK(üzerine basa basa konuşmak), STRES
2985. stretch 1.GERİNMEK,GERMEK 2.BİR KEREDE 3.TOPRAK PARÇASI
2986. stretcher SEDYE
2987. strict KATI (katı kuralları olan)
2988. strike 1.GREV YAPMAK, GREV  2.VURMAK
2989. string İP,TEL
2990. strip SOYMAK, SOYUNMAK
2991. stripe 1.ŞERİT,ÇİZGİ  2.KIRBAÇ CEZASI
2992. stroke 1.ÇARPIŞ 2.FELÇ 3.OKŞAMAK
2993. strong GÜÇLÜ
2994. structure YAPI
2995. struggle 1.KAVGA ETMEK 2.ÇABA
2996. student ÖĞRENCİ
2997. studio SÜTÜDYO
2998. study ÇALIŞMAK, OKUMAK, İNCELEMEK
2999. stuff 1.CİSİM , ŞEY 2.TIKIŞTIRMAK
3000. stupid APTAL


3001. stutter KEKELEMEK, KEKEME
3002. style SİTİL
3003. subject 1.KONU  2.ÖZNE
3004. submarine DENİZALTI
3005. submit 1)REYİNE,ONAMASINA BIRAKMA 2)TESLİM OLMA,BOYUN EĞME
3006. subscribe 1)ABONE PARASI ÖDEME 2)SÜREKLİ PARA YARDIMI YAPMAK
3007. subsidize YARDIM ETME (In scholl you can buy subsidized meats)
3008. subsidy YARDIM, SÜBVANSİYON (Devletten)
3009. substance MADDE, CEVHER
3010. substitute VEKİL TAYİN ETME, YERİNE GEÇME
3011. subtract ÇIKARMAK (6-3=3)
3012. suburb BANLİYÖ
3013. subway ALT GEÇİT , ALT YOL
3014. succeed 1.BAŞARMAK  2.YERİNİ ALMAK
3015. success BAŞARI
3016. succession ARDARDA ,DEVAMLI
3017. such 1.BUNUN GİBİ  2.BU KADAR
3018. suck EMMEK
3019. sudden ANİ
3020. suffer ACI ÇEKMEK
3021. sufficient YETERİNCE
3022. sugar ŞEKER
3023. suggest ÖNERMEK
3024. suggestion ÖNERİ
3025. suicide İNTİHAR (Commit suicide : İntihar etmek)
3026. suit 1.YAKIŞMAK 2.UYGUN GELMEK 3.TAKIM ELBİSE
3027. suitcase BAVUL (Elbise iρin)
3028. sum TOPLAM
3029. summary ÖZET
3030. summer YAZ
3031. summit ZİRVE
3032. sun GÜNEŞ
3033. sunday PAZAR (günü )
3034. sunset GÜNEŞİN BATIŞI
3035. sunshine GÜNEŞ IŞIĞI
3036. suntan BRONZ RENGİ (ciltte)
3037. super SÜPER
3038. superb HARİKA, ÇOK GÜZEL
3039. superior DAHA İYİ, ÖNEMLİ, AKILLI
3040. superstition BATIL İNANÇ
3041. supervise DENETLEME, GÖZLEM
3042. supper YEMEK (günün son yemeği)
3043. supplies ERZAK, MAL
3044. supply SAĞLAMAK, MİKTAR
3045. support TAŞIMAK, YARDIM ETMEK, TARAF TUTMAK, DESTEKLEMEK
3046. suppose SANMAK
3047. suppress 1)BASKI ALTINA ALMA,SİNDİRME 2)YAYINLANMASINI ÖNLEME
3048. supreme YÜCE, ÜSTÜN
3049. sure EMİN, KESİN
3050. surface YÜZEY3051. surgeon CERRAH
3052. surgery AMELİYAT
3053. surname SOYADI
3054. surprise 1.ŞAŞIRTMAK 2.SÜRPRİZ
3055. surrender TESLİM OLMAK (To yield)
3056. surround ÇEVRELEMEK
3057. suspect ŞÜPHELENMEK
3058. suspend ASKIYA ALMAK, DURDURMAK
3059. suspension ASMA,ASILMA (Suspensıon Brıdge : Asma köprü)
3060. suspicion ŞÜPHE
3061. swallow 1.YUTMAK 2. KIRLANGIÇ
3062. swan KUĞU
3063. swear 1.YEMİN ETMEK 2.KÜFRETMEK
3064. sweat TER,TERLEMEK
3065. sweater SÜVETER
3066. sweep SÜPÜRMEK
3067. sweet TATLI
3068. swell ŞİŞMEK, KALINLAŞMAK
3069. swim YÜZMEK
3070. swing 1.SALLANMAK  2.GÜÇLÜ RİTİM
3071. switch AÇMAK, KAPATMAK (düğme)
3072. swollen ŞİŞMİŞ
3073. sword KILIÇ
3074. symbol SEMBOL
3075. syrup ŞURUP
3076. system SİSTEM
3077. table 1.MASA 2.TABLO,LİSTE
3078. tablet TABLET
3079. taboo AYIP, ARGO, TABU
3080. tail KUYRUK (kedi,uçak v.b)
3081. tailor TERZİ
3082. take TUTMAK,ALMAK,TAKE OFF=elbise çıkarmak,uçak kalkması
3083. talent 1)KABİLİYET (ÜSTÜN) 2)SEKSİ CAZİBESİ OLAN KADIN
3084. talk KONUŞMA, KONUŞMAK
3085. talkative KONUŞKAN
3086. tall UZUN
3087. tame EVCİL, EVCİLLEŞTİRMEK
3088. tan TEN RENGİ
3089. tangerine MANDALİNA
3090. tank 1.TANK (depo) 2.TANK (silah)
3091. tap 1.MUSLUK 2.TIKLATMAK
3092. tape BANT, SELOTEYP
3093. tape-measure MEZURA
3094. target HEDEF
3095. tariff TARİFE, FİAT LİSTESİ
3096. tart 1)TURTA,TART,PASTA 2)ASİT TADI3)SOKAK KADINI,FAHİŞE
3097. task GÖREV
3098. taste TATMAK, TAD
3099. tax VERGİ
3100. taxi TAKSİ


3101. tea ÇAY
3102. teach ÖĞRETMEK
3103. teacher ÖĞRETMEN
3104. team TAKIM, GRUP
3105. tear 1.GÖZYAŞI 2.DELİK (kumaş,kağıtta v.b) 3.YIRTMAK
3106. tease 1)KIZDIRMA,YÜZ VERİP SONRA SIRT ÇEVİRME2)KABARTMA(SA
3107. technique TEKNİK
3108. teenager 13-19 YAŞ ARASI
3109. telegram TELGRAF
3110. telephone TELEFON
3111. telescope TELESKOP
3112. television TELEVİZYON
3113. tell ANLATMAK, SÖYLEMEK
3114. temper 1.RUHSAL DURUM 2.KIZGIN
3115. temperature SICAKLIK
3116. temple TAPINAK
3117. temporary GEÇİCİ
3118. tempt CEZBETMEK, ŞEYTANA UYDURMAK
3119. tenant KİRACI
3120. tend MEYİLLİ OLMAK
3121. tender 1.KOLAY ÇİĞNENEBİLEN 2.YUMUŞAK, İYİ HUYLU 3.İHALE
3122. tent TENTE,ÇADIR
3123. term 1.ZAMAN DİLİMİ 2.SÖZCÜKLER  3.SÖMESTR
3124. terminal TERMİNAL
3125. terrace BİTİŞİK EVLER
3126. terrible KORKUNÇ, KÖTÜ
3127. terrific 1.KOCAMAN 2.ÇOK GÜZEL
3128. terrify KORKUTMAK
3129. territory TOPRAK PARÇASI
3130. terror 1.BÜYÜK KORKU  2.TERÖR
3131. test SINAMAK, DENEMEK, TEST
3132. than ...DEN ...DAN EKİ
3133. thank TEŞEKKÜR ETMEK
3134. that O
3135. theatre TİYATRO
3136. their ONLARIN
3137. them ONLARI
3138. theme TEMA, KONU
3139. then 1.ÖYLEYSE 2.O ZAMANDA 3.ONDAN SONRA,DAHA SONRA
3140. theory TEORİ
3141. there 1.ORADA 2.VAR OLMAK (There is DALLAS on TV today.)
3142. therefore DOLAYISIYLA
3143. thermometer TERMOMETRE
3144. these BUNLAR
3145. they ONLAR (çoğul üçüncü kişi zamiri)
3146. thick 1.KALIN 2.SIK
3147. thief HIRSIZ
3148. thin İNCE
3149. thing ŞEY
3150. think DÜŞÜNMEK3151. third ÜÇÜNCÜ
3152. thirsty SUSAMIŞLIK, SUSATAN
3153. thirteenth ONÜÇÜNCÜ
3154. thirtieth OTUZUNCU
3155. this BU
3156. thorough 1.TÜMÜYLE 2.DİKKATLİ
3157. thoroughly TAMAMIYLA, BÜTÜN İNCE DETAYLARIYLA
3158. those ONLAR
3159. though NEDENSE
3160. thought DÜŞÜNCE
3161. thoughtful DÜŞÜNCELİ,ÖBÜRLERİNİ DÜŞÜNEN
3162. thoughtless DÜŞÜNCESİZ
3163. thread İP, İPİ İĞNEYE TAKMAK
3164. threat TEHTİD
3165. threaten TEHTİD ETMEK
3166. throat GIRTLAK, YEMEK BORUSU
3167. through İÇİNDEN, BAŞTAN SONA
3168. throw FIRLATMAK
3169. thumb EL, BAŞ PARMAĞI
3170. thunder GÖK GÜRÜLTÜSÜ
3171. thunderstorm FIRTINA
3172. thursday PERŞEMBE
3173. thus BÖYLE, BÖYLECE
3174. tick SAAT SESİ, OKEY İŞARETİ
3175. ticket BİLET
3176. tide GEL-GİT OLAYI
3177. tidy DÜZENLİ, DERLİ TOPLU
3178. tie 1.BAĞ, BAĞLAMAK, BERABERE 2.BOYUNBAĞI KRAVAT
3179. tiger KAPLAN
3180. tight SIKI, KOLAY AÇILMAZ
3181. till 1.KADAR 2.YAZAR KASA
3182. time 1.ZAMAN 2.KERE 3.ZAMANLAMAK
3183. timetable (zaman) TARİFESİ (gemi,uçak v.b)
3184. tin 1.TENEKE 2.KONSERVE
3185. tiny ÇOK KÜÇÜK
3186. tip 1.BAHŞİŞ, BAHŞİŞ VERMEK  2.ÖNERİ,TAVSİYE 3.UC
3187. tire YORMAK
3188. tired YORGUN
3189. tissue KAĞIT MENDİL
3190. title 1.BAŞLIK  2.UNVAN
3191. to ..e KADAR
3192. toast 1.TOST, TOST YAPMAK  2.KADEH KALDIRMAK
3193. tobacco TÜTÜN
3194. today BUGÜN
3195. toe AYAK BAŞ PARMAĞI
3196. together BİRLİKTE
3197. toilet TUVALET
3198. token 1)İŞARET 2)JETON
3199. tomato DOMATES
3200. tomorrow YARIN


3201. ton TON (1000 kg.)
3202. tone TON (SES,IŞIK vs.)
3203. tongue DİL
3204. tonight BU GECE
3205. too 1.ÇOK 2....DE ...DA EKİ
3206. tool ALET (Çekiρ, Balta vb.)
3207. tooth DİŞ
3208. tooth pick KÜRDAN
3209. top EN YÜKSEK, EN İYİ, ÜST, KAPAK
3210. topic KONU
3211. torch 1)MEŞALE 2)EL FENERİ
3212. torpedo TORPİL
3213. tortoise KAPLUMBAĞA
3214. torture İŞKENCE, İŞKENCE ETMEK
3215. total TOPLAM
3216. totally BÜTÜNÜYLE
3217. touch DOKUNMAK
3218. tough ZOR, GÜÇ, SERT
3219. tour TUR
3220. tournament TURNUVA
3221. towards DOĞRU (ona doğru, akşama doğru)çok yakın sonlarında
3222. towel HAVLU
3223. tower KULE
3224. town KASABA
3225. toy OYUNCAK
3226. trace İZ, İZ SÜRMEK
3227. track İZ SÜRMEK, TAKİP ETMEK
3228. trade 1.TİCARET  2.İŞ
3229. tradition GELENEK
3230. traffic TRAFİK
3231. tragedy TRAJEDİ
3232. train 1.EĞİTMEK  2.STAJ YAPMAK   3.TREN
3233. training EĞİTİM,ÖĞRETİM
3234. transfer TRANSFER
3235. transform BİR ŞEYİN ŞEKLİNİ DEĞİŞTİRMEK
3236. translate ÇEVİRİ , TERCÜME
3237. transparent SAYDAM
3238. transport TAŞIMACILIK
3239. trap TUZAK, KAPAN, YAKALAMAK
3240. travel YOLCULUK YAPMAK
3241. tray TEPSİ
3242. treasure HAZİNE
3243. treat 1.DAVRANMAK,MUAMELE ETMEK 2.TEDAVİ ETMEK 3.İKRAM
3244. treatment 1.DAVRANIŞ  2.TEDAVİ
3245. tree AĞAÇ
3246. tremendous ÇOK BÜYÜK, HARİKA
3247. trial 1.DENEME,TEŞEBBÜS 2.DURUŞMA 3.TRIALBALANCE = MİZAN
3248. tribe KABİLE
3249. trick 1.HİLE,HİLE YAPMAK  2.OYUN (kağıt oyunları vb.)
3250. trigger TETİK ( Who pulled triger? )3251. trip 1.GEZİ  2.ÇELME TAKMAK
3252. tripod ÜÇ AYAKLI SEHPA, FOTOĞRAF SEHPASI
3253. triumph ZAFER, UTKU
3254. troop İNSAN VEYA HAYVA GRUBU, SÜRÜ
3255. troops ASKERLER
3256. trouble DERT, DERT ETMEK
3257. trousers PANTOLON
3258. truck KAMYON
3259. doğru DOĞRU, GERÇEK
3260. trunk 1.AĞAÇ GÖVDESİ  2.SANDIK  3. FİL HORTUMU
3261. trust GÜVENMEK
3262. truth GERÇEK
3263. try DENEMEK, DENEME
3264. tube TÜP
3265. tuesday SALI
3266. tuition ÖĞRETİM, ÖZEL DERS
3267. tulip LALE, LALE FİDANI
3268. tummy MİDE
3269. tune 1.AKORD ETMEK, AYARLAMAK, 2.EZGİ
3270. tunnel TÜNEL
3271. turban TÜRBAN
3272. turkey 1.HİNDİ  2 TÜRKİYE
3273. turn DÖNMEK, DÖNÜŞ 2.It's your turn=Sıra sende
3274. turnkey ANAHTAR TESLİM (proje vb.)
3275. turnover CİRO (SATIS)
3276. twice İKİ KEZ
3277. twist ÇEVİRMEK(kuvvetlice), KIVIRMAK,BURKULMAK
3278. type 1.ÇEŞİT, TİP 2.DAKTİLOYLA YAZMAK
3279. typical TİPİK
3280. typist DAKTİLODA YAZI YAZAN KİMSE
3281. tyre LASTİK
3282. ufo UNIDENTIFIEND FLYING OBJECT: TANIMLANMAMIŞ UÇAN CİSİ
3283. ugly ÇİRKİN
3284. umbrella ŞEMSİYE
3285. unable MUKTEDİR OLMAMAK
3286. uncle DAYI, AMCA
3287. unconscious BİLİNÇSİZLİK
3288. under ALTTA, ALTA
3289. underclothes İÇ ÇAMAŞIRI
3290. undergo KATLANMAK, ÇEKMEK, BİR OLAYIN OLMASI
3291. underline YAZININ, KELİMENİN ALTINI ÇİZMEK
3292. understand ANLAMAK
3293. unemployment İŞSİZLİK
3294. unfair ADALETSİZ
3295. unfair ADİL OLMAYAN
3296. unfavourable HOŞA GİTMEYEN
3297. unhappy MUTSUZ
3298. unhealthy SAĞLIKSIZ
3299. uniform 1.ÜNİFORMA 2.TEK TİP
3300. union 1.SENDİKA  2.BİRLEŞME


3301. unit BİRİM, 1-9 ARASINDAKİ SAYILAR
3302. unite BİRLEŞMEK
3303. university ÜNİVERSİTE
3304. unknown BİLİNMEYEN
3305. unless OLMADIKÇA
3306. unlikely AZ İHTİMALLE
3307. unload BOŞALTMAK (yük boşaltmak)
3308. unlock KİLİDİ AÇMAK
3309. until KADAR (belli bir zamana kadar)
3310. up 1.YUKARI  2.DİKİNE  3.TÜMÜYLE
3311. up to you SANA KALMIŞ, NASIL İSTERSEN (It's up to you)
3312. upon ÜSTÜNDE
3313. upper ÜST
3314. upset 1.ENDİŞELENDİRMEK  2.DEVİRMEK
3315. upside-down TEPE TAKLAK, TERS DÖNMEK
3316. upstairs ÜST KAT, YUKARISI
3317. up-to-date BUGÜNE KADAR
3318. upward YUKARIYA DOĞRU
3319. urban ŞEHİRSEL, KENTE AİT (Urban Life : Şehirsel yaşam)
3320. urge DÜRTME, (ısrar ederek ) YAPTIRMA ,ZORLAMAK
3321. urgent ACİL
3322. us BİZE
3323. use 1.KULLANIM  2.FONKSİYON
3324. use KULLANMAK
3325. useful KULLANIŞLI
3326. usual OLAĞAN
3327. v.ı.p. (VERY IMPORTANT PERSON), ÇOK ÖNEMLİ KİŞİ
3328. vacant 1.BOŞ  2.AÇIK (bir iş yerinde)
3329. vacation TATİL
3330. vacuum cleaner  ELEKTRİK SÜPÜRGESİ
3331. vain GEREKSİZ, BOŞUNA
3332. valley VADİ
3333. valuable DEĞERLİ
3334. value DEĞER
3335. van MİNİBÜS
3336. vanilla VANİLYA
3337. vaporize BUHARLAŞMAK
3338. variety 1.FARK  2.ÇEŞİTLİLİK, ÇEŞİT
3339. various DEĞİŞİK, ÇEŞİTLİ
3340. vase VAZO
3341. vegetable SEBZE
3342. vehicle TAŞIT ARACI ( kamyon,TIR,araba v.b )
3343. veil DUVAK
3344. vein DAMAR
3345. velvet KADİFE
3346. venture MACERA, RİSK (Genelde iş hayatında)
3347. verb FİİL
3348. verdict HÜKÜM
3349. vertical DİKEY
3350. very ÇOK, TAM3351. vest ATLET, FANİLA
3352. vet VETERİNER
3353. veto VETO, VETO ETMEK
3354. via GEÇEREK,ORADAN (We go from London to Van via Paris.)
3355. viable GEÇERLİ (But in practice it wouln't be viable)
3356. vice 1)YARDIMCI, LİDERİN YARDIMCISI 2)MENGENE
3357. vicious circle   KISIR DÖNGÜ
3358. victim KURBAN, KAZAZEDE
3359. victimize KURBAN ETMEK (Grubun suρunu bir kişiye yüklemek.)
3360. victor GALİP
3361. victory UTKU, ZAFER, YENGİ
3362. view GÖRÜNÜM, MANZARA
3363. villa VİLLA
3364. village KÖY
3365. vine BAĞ
3366. vinegar SİRKE
3367. violent KABA KUVVET KULLANAN, ŞİDDET
3368. violin KEMAN
3369. visa VİZE
3370. visible GÖRÜNEN
3371. vision GÖRÜŞ, İMGE
3372. visit ZİYARET ETMEK
3373. visitor ZİYARETÇİ, KONUK
3374. vital ÇOK ÖNENEMLİ
3375. vocabulary KELİME DAĞARCIĞI
3376. voice SES
3377. volcano VOLKAN,YANARDAĞ
3378. volleyball VOLEYBOL
3379. volume HACİM
3380. voluntary GÖNÜLLÜ
3381. vomit KUSMAK
3382. vote OY VERMEK, OY
3383. vowel SESLİ HARF (a,e,i)
3384. voyage DENİZ YOLCULUĞU
3385. vulgar KABA, İLKEL
3386. vulnerable ZAYIF, KORUMASIZ
3387. vulture 1)AKBABA 2)HARİS KİMSE
3388. wage SAAT ÜCRETİ
3389. wager İDDİAYA GİRMEK
3390. wagon YÜK VAGONU, AT ARABASI
3391. waist BEL
3392. waistcoat YELEK
3393. wait BEKLEMEK
3394. waiter GARSON
3395. wake UYANMAK, UYANDIRMAK
3396. walk YÜRÜMEK, YÜRÜYÜŞ
3397. wall DUVAR
3398. wallet CÜZDAN
3399. walnut CEVİZ
3400. wander DOLAŞMAK


3401. want İSTEMEK, İSTEK
3402. war SAVAŞ
3403. warder 1) BEKÇİ, MUHAFIZ 2) GARDİYAN
3404. wardrobe GARDROP, BÜYÜK DOLAP
3405. ware EŞYA (Kitchen ware vb.)
3406. warehouse DEPO
3407. warm 1.ILIK, ILINDIRMAK  2.SEVECEN
3408. warn UYARMAK
3409. warrant GARANTİ
3410. wash 1.YIKAMAK   2.KİRLİ ÇAMAŞIR
3411. wasp ARI (Bal arısı değil)
3412. waste 1.ARTIK, GEREKSİNİM DUYULMAYAN  2.BOŞA HARCAMAK
3413. watch 1.İZLEMEK, SEYRETMEK, BAKMAK  2.KOL SAATİ
3414. water SU, SULAMAK
3415. water proof SU GEÇİRMEYEN
3416. waterfall ŞELALE
3417. wave 1.DALGA( deniz,radyo) DALGALANMA  2.EL SALLAMAK
3418. way YOL, ROTA, YÖN
3419. we BİZ
3420. weak ZAYIF,ERKSİZ
3421. wealth SERVET
3422. weapon SİLAH
3423. wear GİYMEK
3424. weather HAVA;İKLİM
3425. wednesday ÇARŞAMBA
3426. week HAFTA
3427. weigh AĞARLIK, TARTMAK
3428. welcome 1.AĞIRLAMAK, HOŞ GELDİN
3429. well 1.İYİ 2.KUYU
3430. well-known ÜNLÜ, BİLİNEN
3431. west BATI
3432. wet NEMLİ
3433. whale BALİNA
3434. what NE
3435. wheel TEKERLEK, ÇARK, TEKERLEKLİ BİR ŞEYİ ELLE İTMEK
3436. when NE ZAMAN
3437. whenever 1.HERHANGİ BİR ZAMAN  2.NE ZAMAN Kİ ...
3438. where NEREYE, NEREDE
3439. while BU ARADA
3440. whip KIRBAÇ
3441. whisper FISILDAMAK, FISILDAŞMAK
3442. whistle ISLI, ISLIK ÇALMAK, DÜDÜK
3443. white BEYAZ, AK, BEYAZ TENLİ
3444. who KİM
3445. whoever HERKİMSE
3446. whole TÜM, BÜTÜN  WHOLESALES = TOPTAN SATIŞ
3447. whose KİMİN
3448. why NEDEN, NİÇİN
3449. wide 1.GENİŞ  2.KENARDAN KENARA
3450. widow DUL3451. wife KARI (eş)
3452. wig PERUK
3453. wild VAHŞİ
3454. will 1.İRADE 2.İSTEK 3. VASİYET 4.GELECEK ZAMAN EKİ
3455. win KAZANMAK
3456. wind SARMAK, KURMAK (saat v.b )
3457. wind RÜZGAR
3458. wind screen ARABA ÖN CAMI
3459. window PENCERE
3460. wine ŞARAP
3461. wing KANAT (Kuş,uçak)(Left wing:Sol kesimi destekleyenler
3462. winter KIŞ
3463. wipe SİLMEK, KURULAMAK (havluyla vs.)
3464. wire 1.TEL 2.TELGRAF
3465. wireless TELSİZ
3466. wisdom AKIL
3467. wise ZEKİ, AKILLI
3468. wish İSTEK, İSTEMEK
3469. witch CADI
3470. with İLE
3471. withdraw 1.ÇEKMEK  2.GERİ ÇEKİLMEK  3.SIZMAK
3472. within İÇİNDE
3473. witness TANIK, TANIKLIK ETMEK
3474. wolf KURT
3475. woman KADIN
3476. wonder 1.MERAK ETMEK  2.ŞAŞIRMAK
3477. wonderful ŞAŞIRTICI, HARİKA
3478. wood ODUN
3479. wool YÜN
3480. word SÖZCÜK, KELİME
3481. work ÇALIŞMAK, İŞ
3482. worker İŞÇİ
3483. world DÜNYA
3484. worm SOLUCAN
3485. worry ENDİŞELENMEK
3486. wound YARALAMAK, YARA
3487. wrap PAKETLEMEK, SARMAK
3488. wreck HURDA, ENKAZ ,ÇARPIŞMA,MAFOLMA
3489. wrist BİLEK
3490. write YAZMAK
3491. wrong YANLIŞ
3492. x-ray RÖNTGEN IŞINI, X IŞINI
3493. yard AVLU
3494. year YIL
3495. yellow SARI
3496. yes EVET
3497. yesterday DÜN
3498. yet HALA, ŞİMDİYE KADAR, HENÜZ
3499. yoghurt YOĞURT
3500. young GENÇ