İNGİLİZCE
 • Believe those who are seeking the truth, doubt those who find it. – André Gide (Doğruyu arayanlara inanın, onu bulanlardan ise şüphe duyun.)
 • Do not seek to follow in the footsteps of the wise. Seek what they sought. – Matsuo Basho (Bilgenin gittiği yoldan gitmeyi merak etmeyin. Onun neyi gördüğünü merak edin.)
 • I am a part of all that I have met. – Alfred Lord Tennyson (Ben tüm tanıştıklarımdan bir parçayım.)
 • If you chase two rabbits, you will not catch either one. – Rus Atasözü (Eğer iki tavşanı kovalarsanız, ikisini de yakalayamazsınız.)
 • If you think you’re free, there’s no escape possible. – Ram Dass (Eğer özgür olduğunu düşünüyorsan, kaçış imkanı yok demektir.)
 • It’s always now. – Eckhart Tolle (Her zaman şimdidir.)
 • Knock on the sky and listen to the sound. – Zen Atasözü (Gökyüzünü tıkla ve sesi dinle.)
 • No snowflake ever falls in the wrong place. – Zen Atasözü (Hiçbir kar tanesi yanlış yere düşmez.)
 • Sometimes the questions are complicated and the answers are simple. – Dr. Seuss (Bazen sorular çok karmaşık cevaplar ise basittir.)
 • The foot feels the foot when it feels the ground. – Buddha (Ayak kendini yere basınca hisseder.)
 • The future influences the present just as much as the past. – Friedrich Nietzsche (Gelecek şimdiki zamanı geçmiş kadar etkiler.)
 • The tighter you squeeze, the less you have. – Zen Atasözü (Daha çok sıktıkça daha az elde edersin.)
 • To believe with certainty we must begin with doubting. – Stanislaus I (Kesinliğe inanmak için şüphe etmekle başlamak gerekir.)
 • Tomorrow always comes, and today is never yesterday. – S.A. Sachs (Yarın her zaman gelir, ve bugün hiçbir zaman dün değildir.)
 • When the student is ready, the master appears. – Budist Atasözü (Öğrenci hazır olduğunda ustası ortaya çıkar.)
 • When you get there, there isn’t any there there. – Zen Atasözü (Oraya vardığında artık orada orası yoktur.)
 • You are the sky. Everything else, it’s just the weather. – Pema Chödrön (Sen gökyüzüsün. Diğer herşey ise havadır.)
 • You can’t wake a person who is pretending to be asleep. – Navaho Atasözü (Uyuyormuş gibi yapan birisini asla uyandıramazsın.)
 • You exist in time, but you belong to eternity. – Bhagwan Shree Rajneesh (Zamanın içindesindir, ancak ait olduğun şey sonsuzluktur.)