İNGİLİZCE

Coğrafik Olarak Yönler

İngilizce’de yönleri coğrafik olarak tanımlamak istersek yani kuzey, güney, doğu, batı vb. kelimelerle ifade etmek istersek bu yönlerin İngilizce karşılıklarını kullanmamız gerekecektir. Yönleri ve yönlerin Türkçe karşılıklarını aşağıdaki listede bulabilirsiniz.

    Kuzey (North) Güney (South) Doğu (East) Batı (West) Kuzeydoğu (Northeast) Güneydoğu (Southeast) Güneybatı (Southwest) Kuzeybatı (Northwest)

Günlük Dilde Yönler

Yön tarifi yaparken veya günlük dilde belirli bir yönü ifade ederken genellikle coğrafik yönler yerine daha farklı kelimeler kullanırız. Örneğin “ilerden batıya dön” yerine “ilerden sola dön” deriz. Bununla birlikte, “kuzeybatı tarafına git” gibi bir ifade de günlük hayatta pek duymayız çünkü bu yön türevsel bir yöndür yani iki ana yönün ortasını ifade eder ya da bir başka deyişle günlük kullanım için fazla karışıktır. Bu tarz yönlerden ziyade sol, sağ, ileri, geri gibi temel yönleri belirten kelimeler kulanırız. İngilizce’de de durum pek farklı değildir. Bu sebeple biz bu temel yönlere ve İngilizce karşılıklarına bakalım.

    Sol (Left) Sağ (Right) İleri (Forward, Ahead) Geri (Behind, Back)

İngilizce’de Yön ve Yol Tarif Etme

Yön tarif ederken kullanacağımız ifadeler gidilmek istenen yerin nerede olduğuna ve bizim bu yere olan konumumuza göre değişecektir. Bu sebeple sol, sağ, ileri, geri yönleri ve bunların farklı kombinasyonlarını kullanma ihtiyacımız oluşabilir. Şimdi örneklerle bu ifadeleri nasıl kullanabileceğimizi öğrenelim.

    Turn left (Sola dön) Turn right (Sağa dön) Go straight ahead (İleri düz git) Cross (Karşıya geç) At the corner of (Köşesinde) Next to (Yanında) Opposite of (Karşısında) In between (Arasında) Close (Yakın) Far (Uzak) 15 minutes by walk (Yürüyerek 15 dakika) Follow the road (Yolu takip et)

Yol Tarifi Örnekleri

Bazı örnek yol tarif etme ifadeleriyle konuyu pekiştirmeye çalışalım.

    Go straight on till you see the hospital then turn left. (Hastaneyi görene kadar düz devam et ve sonra da sola dön.) Turn back, you have gone past the turning. (Geriye dön, dönüşü kaçırdın.) Turn left when you see a roundabout. (Göbeği görünce sola dön.) Turn right at the end of the road. (Yolun sonundan sağa dön.) Cross the junction and keep going for about 1 km. (Kavşaktan karşıya geç ve yaklaşık 1 km devam et.) Take the third road on the right and you will see the office on the right. (Üçüncü sağdan dön. ) The hospital is opposite the railway station. (Hastane tren istasyonunun karşısında.) The shop is near the hospital. (Mağaza hastaneye yakın.) The house is next to the local bazaar. (Ev pazarın yan tarafında.) The shop is in between the market and pharmacy. (Mağaza marketle eczanenin arasında.)