İPUCU

Şirket sahibi ya da şirket ortakları, şirketleri adına gayrimenkul alımında bulunabilirler. Gayrimenkul tanımının içinde ev, arsa, bina, dükkan gibi farklı içerikler yer alabilir. Şirket adına gayrimenkul alımı gerçekleştikten sonra, satın alınan mülk yatırım amaçlı ise 252, alınıp satılacak ise 153 Binalar hesabına alınır, yıllık %2 amortisman ayrılarak emlak vergisi beyannamesinde bulunulur. Daireyi satın alan şirket bu işlemler dışında ayrıca vergi dairesine bildirim yapmak yükümlülüğünde değildir. Muhasebe kayıtları mevzuata uygun olarak kayıt altına alınıyorsa vergi dairesi bakımından bir sorun teşkil etmeyecektir.