RÜYA YORUMLARI

Rüyada bir ölünün güler yüzle dirildiğini görmek, sevince işarettir.

• Rüyada ölmüş babasının güler yüzle ve temiz elbiseyle dirildiğini gören kimse, arzusuna kavuşur, makam sahibi olur, işleri düzelir.

• Rüyada ölmüş annesinin dirildiğini gören kimse, feraha çıkar.

• Rüyada ölmüş hanımının yaşadığını görmek, geçim sıkıntısına işarettir.

• Rüyada ölmüş oğlunun yaşadığını görmek, kendine haksızlık yapan kimseleri affetmeye işarettir.

• Rüyada ölmüş oğlunun dirildiğini görmek, birinin düşmanlığına maruz kalmaya işaret eder.

• Rüyada ölmüş kızının dirildiğini görmek, üzüntüden kurtulmaya, sevinç ve neşeye işaret eder.

• Rüyada bir kadının vefat etmiş oğlunun yaşadığını görmesi, kız çocuğu olacağına işarettir.

• Rüyada bir kadının ölmüş kızının yaşadığını görmesi, erkek çocuğu olacağına işarettir.

• Rüyada bir kadının ölmüş erkek kardeşinin yaşadığını görmesi, kendisinden haber alamadığı bir yakınını bulacağına işaret eder.

• Rüyada ölmüş erkek kardeşinin dirildiğini gören kimsenin, kuvveti artar.

• Rüyada bir ölüyü dirilttiğini görmek, bir kimsenin doğru yolu bulma sına vesile olmaya işaret eder.

• Rüyada bir kadının ölmüş kız kardeşinin yaşadığını görmesi, zaaflarından kurtulmasına, öz güveninin artmasına işarettir.

• Rüyada ölmüş kız kardeşin dirildiğini görmek, mutluluğa işarettir.

• Rüyada ölmüş amcanın veya dayının dirildiğini görmek, üne kavuşmaya işaret eder.

• Rüyada ölmüş dostlarından birinin dirildiğini görmek, sevindirici bir haber almaya işarettir.

• Rüyada ölmüş bir kimsenin ölmediğini söylemesi, o kimsenin ahirette rahat olduğuna veya şehitlik mertebesine ulaştığına işarettir.

• Rüyada bir ölünün sevinçli bir halde evine girdiğini görmek, sadaka vermeye, sevap kazanmaya ve o ölü için yapılan duaların kabul olacağına işarettir.

• Rüyada bir ölüyü öfke içinde görmek, o kimsenin vasiyetinin yerine getirilmediğine işaret eder.

• Rüyada bir ölünün camide dirildiğini görmek, o kimsenin ahirette ferahlık içinde olduğuna işarettir.

• Rüyada ölülerle birlikte yaşadığını, onlarla güzel vakit geçirdiğini görmek, uzak bir yola gitmeye işarettir.

• Bir kimsenin öldükten sonra güldüğünü, sonra ağladığını görmek, kötü bir şekilde öldüğüne işarettir.

• Rüyada bir ölüyü namaz kılarken görmek, o kişinin yaşarken çok ibadet yaptığına, ahirette ferahlık içinde olduğuna işaret eder.

• Rüyada bir ölüden haber almak, alınan haberin aynen gerçekleşeceğine işarettir.

• Rüyada bir ölünün yeşil elbiseler içinde olduğunu görmek, o kimsenin şehit olarak vefat ettiğine işarettir.

-Rüyada bir ölüyle tartıştığını görmek, günaha girmeye işarettir.

• Rüyada bir ölünün zengin olduğunu görmek, hayırdır; fakir görmek ise bunun aksidir.

• Meçhul ölülerin mezarları üzerin de durduklarını görmek, o bölgede çıkacak bir karışıklığa işaret eder.

• Rüyada atalarından birinin dirildiğini görmek, uzun ömre, baht açıklığına ve sıkıntılardan kurtulmaya işaret eder.

• Rüyada ölmüş kadınların dirilerek yanına geldiklerini görmek, kısmetin açılmasına işarettir.

Rüyada ölmüş birini canlı (diri) görmekle ilgili diğer rüya yorumları

• Ölmek dince eksikliğe ve itikat bozukluğuna; yolculuğa, bir yere taşınmaya yahut yoksulluğa yahut evlenmeye,

• Ölüm bazen uzlete, rahata kavuşmaya yahut şerefe; ani ölüm yoksul için zenginliğe, zengin için yoksulluğa,

• Ölmek, bir hatadan yahut günahtan pişman olmaya, ölüm belirtileri olmadan, uyurken hastalanmaksızın öldüğünü görmek ömrünün uzun olmasına,

• Bir şeyden korkan yahut üzüntü ve sıkıntı içinde olan kimsenin öldüğünü görmesi hayra ve esenliğe,

• Ölü olduğunu görmek sevince ve imrenilecek güzel bir duruma gelmeye,

• Ölüm anı ve onun sıkıntılarını çektiğini görmek çıkar için insanlara zulmetmeye,

• Bazen ölüm anı dinde tartışmaya, ev taşınmaya, borç ödemeye, evlenmeye, misafiri hazırlamaya, bir sanattan diğer sanata geçmeye yahut haklardan istifade etmeye,

• Ölü üzerine feryat ederek ağlamak vaaz ve nasihate,

• bu ağlamayı dinlemek çirkin koku yayan bir yeri açmaya ya da çalgı aletlerinin çalındığı bir merasimde bulunmaya; bir fitne çıkarmaya,

• Ölü ardından üzüntüyle - sesli de olsa- ağladığını görmek sevinç ve sürura,

• Ölü üzerine ücretle ağlayan kadınları görmek durumun değişmesine, çirkin amellere,

• Ölerek Toprak zeminde çıplak kaldığını görmek yoksulluğa, bir yatağın üzerinde kendini böyle görmek dünyasının iyileşmesine,

• bir sedir üzerinde ölüp çıplak kaldığını görmek şeref ve rütbeye,

• Öldüğünü, tabuta konarak omuzlar üzerinde mezara götürüldüğünü fakat defnedilmediğini görmek dünyaca yücelmeye ve büyük bir mevkiye geçmeye,

• defnedilmiş ise dünyanın kendisine galip gelmesine;

• Öldüğü halde kefen, tabut ve yıkanmak gibi şeyleri görmemek bir şeyin kırılmasına yahut yıkılmasına,

• Ölüp de defnedildiğini görmek tövbe etmeden vefata,

• öldüğü halde dirildiğini görmek tövbe etmeye,

• Öldüğü halde yaşadığını görmek yoksulluktan sonra zengin olmaya, günahlarından tövbe etmeye, yolcu ve gurbette ise vatanına dönmeye,

• Bilinmeyen kadının ölmesi yağmur yağmamasına, bu kadının dirilmesi bereketli yağmurlara,

• Hanımının ölüp tekrar dirildiğini görmek ziraat ve harmandan fayda görmeye,

• Kadınların vefatı çocukların ölümüne,

• çocukların ölümü kadınların vefat etmesine,

• Ölmüş birinin ölmediğini söylemesi, onun durumunun şehitlik makamı olduğuna,

• Ölmüş birini sırtına almak dinsiz birinin meşakkat ve sıkıntısını üzerine almaya,

• Ölüyü, mutat olan şeklin dışında yüklendiğini görmek haram mala,

• Ölü taşıdığını görmek devlete hizmet etmeye,

• Ölmüş birini hasta olarak görmek, onun dini bir vazifeden sorumlu tutulduğuna,

• Ölmüş birinin kişinin kendisi ve insanlar için bir şeyi haber verdiğini görmek, bu haberin aynen çıkmasına;

• ölü geçmişte olmayan bir şeyi haber vermiş ise bu rüyanın geçersiz olmasına,

• Ölüyü güzel bir sedirde görmek, onun Cennette olduğuna,

• Ölüyü beyaz, yeşil elbiseler içinde yahut Sağlıklı ve iyi durumda görmek, onun kabirdeki halinin iyi olduğuna;

• siyah ve çirkin renkli elbiseler içinde ve üzüntülü görmek azap çektiğine,

• Ölünün ardı sıra gitmek, ölen kimsenin meslek ve işine, görüş ve düşüncesine uymaya,

• İmamın ( önder konumdaki kimselerin) ölmesi şehrin yahut o yerleşim alanının harap olmasına,

• Uzaktaki yahut kaybolmuş birinin ölüm haberini almak, onun dince noksanlık içinde olduğuna,

• Oğlunun öldüğünü görmek düşmanından kurtulmaya,

• kızının öldüğünü görmek ümitsizliğe,

• Erkek kardeşinin öldüğünü görmek düşmanın vefatına yahut zarardan kurtulmaya,

• Ölü ile arkadaşlık etmek yolculuğa ve bununla erişilecek hayra,

• Ölüyü yediğini görmek uzun ömre,

• Ölünün bir şey yemesi, o şeyin pahalılaşmasına,

• Ölmüş anne ve babalarının sağ olduklarını görmek korkudan emin olmaya, sevinç ve mutluluğa,

• Ölüyü dirilttiğini görmek birinin hidayetine vesile olmaya,

• Ölmüş birinin ikinci kez öldüğünü görmek, onun adaşı yahut yandaşı olan birinin vefat etmesine,

• Ölünün bir yerinden şikâyet ettiğini görmek, onun bir şeyden sorumlu tutulduğuna,

• Ölüye bir şey vermek - eğer ölü bunu almış ise- mal veya dünyalığına gelecek zarara,

• Ölünün yenecek bir şey vermesi ummadığı yerden rızka nail olmaya,

• Ölünün elini tuttuğunu görmek, ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine,

• Ölü bir kimseyle konuşmak uzun ömre,

• Tanıdığı bir ölüyü öpmek veya onun tarafından öpülmek onun vereselerine bıraktığı mal ve ilminden istifade etmeye,

• tanınmayan ölüyü öpmek tahmin edilmeyen bir yerden mal ve dünyalığın gelmesine,

• Ölü ile cinsi münasebette bulunmak ümidini kestiği bir şeyin gerçekleşmesine ya da bu işin ölünün vereseleri tarafından gerçekleşmesine yahut o ölüyü hayırla yâd etmeye,

• Ölmüş birinin bir diriyi dövmesi, dövülen kimsenin dinen sakıncalı bir iş işlediğine,

• Ölmüş birini dövmek - eğer ölü buna razı ve itaat ediyorsa- döven kimsenin ölüye hayır ve dua ettiğine ya da yolculuk yaparak bir hayra ermeye yahut kaybettiği şeyi bulmasına,

• Ölüyü soymak, eşini boşamak için zorlanmaya, malında zulüm meydana gelmesine, yolculuğa, günahtan temizlenmeye, tövbe etmeye ya da -kâfir için- İslâmla şereflenmeye,

• Ölmüş kimseyi uykuda görmek, onun durumunun iyi olduğuna,

• Ölü üzerine namaz kılmak çirkin bir iş yapmaya yahut batıl amele delalet eder